Syndicate content

Tri thức chuyên ngành

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xét tới một số các khái niệm cơ bản của VPN và tìm hiểu về các thành phần cơ bản của VPN, các công nghệ, bảo mật VPN và đường truyền dẫn.

Xét ở khía cạnh quy mô, LTE đang có nhiều lợi thế hơn WiMAX và thực tế nhiều nhà điều hành mạng WiMAX đang xem xét chuyển sang LTE.

Nếu không muốn phụ thuộc vào những dịch vụ tạo diễn đàn trực tuyến thì bạn có thể tự tay tạo ra một diễn đàn theo phong cách riêng, cùng với các gói mã nguồn diễn đàn.

Một công nghệ mới có tên IPv6 đang được đưa ra với mục đích tăng số lượng địa chỉ IP của Internet, hỗ trợ các máy tính và các thiết bị có thể tìm thấy nhau qua một địa chỉ mang tính phổ biến nhất.