Báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế tại Đại hội Đảng 13 đặt ra mục tiêu kinh tế số đạt khoảng 20% GDP trong giai đoạn 2021-2025 và 30% GDP đến 2030.

COVID-19 đã làm gia tăng nhu cầu thúc đẩy tăng cường chuyển đổi số trong toàn ngành. Bà Eileen Yap, Tổng Giám đốc RS Components, đã đưa ra các giải pháp và xu hướng giải quyết tình trạng này.

Không quản ngại khó khăn, gian khổ và hiểm nguy, các phóng viên, biên tập viên của TTXVN luôn có mặt ở các điểm nóng về COVID-19 để có những dòng tin, hình ảnh, chân thực nhất truyền tải đến bạn đọc.