Dù không phải chủ đề mới, đã từng được thể hiện trong các bức thư của những cuộc thi trước, nhưng cách chuyển tải thông điệp môi trường của em Phan Hoàng Phương Nhi khá thú vị, sáng tạo và độc đáo trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, cách trình bày lôgic, hợp lý.

"Người khổng lồ" Apple đang đặt những dấu chân sâu đậm hơn trong việc sản xuất các linh kiện, sản phẩm "made in Vietnam", mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Mùa dịch Covid-19 đi qua, khi hầu hết các ngành nghề đều chịu tác động xấu, Công nghệ thông tin (CNTT) vẫn "sống khỏe", không những vậy cơ hội phát triển cho lĩnh vực này ngày càng rộng hơn.

Đúng như truyền thống của đất nước này, trong nguy nan sẽ xuất hiện những quyết sách minh triết, sự đoàn kết toàn dân là nền tảng vững chắc để Thủ tướng cùng bộ tham mưu chiến đấu của mình có quyết định sáng suốt, dũng cảm và quyết liệt.