Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào đã truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để ghi nhận những đóng góp của đồng chí đối với Cách mạng Lào.

Dự án đã đạt các kết quả vượt mức cam kết, hoàn thành mục tiêu đề ra, với trên 15.000kg rác, trong đó rác thải nhựa chiếm 51,4%, đã được thu gom từ các bẫy rác, phân loại và xử lý; khoảng 4.500 lượt người tham gia trực tiếp các hoạt động dự án.