Nghị định số 27/2018/NĐ-CP cắt bỏ được 11 điều kiện đầu tư kinh doanh, 7 thủ tục hành chính, đồng thời cắt giảm được 20 thành phần hồ sơ liên quan đến thủ tục đầu tư kinh doanh.

(ICTPress) - Nhìn lại thời điểm 20 năm trước khi Việt Nam chính thức kết nối với mạng Internet toàn cầu, chúng ta phải thừa nhận rằng, để đưa được Internet vào Việt Nam cũng như để Internet phát triển mạnh mẽ như bây giờ là cả một quá trình.