Hàng năm, ước tính học sinh Việt Nam có hơn 1.500 tỷ đồng tiền mừng tuổi, chỉ cần đưa tiêu chí Tủ sách lớp em, Tủ sách phụ huynh, Tủ sách lớp học vào Tiêu chuẩn thư viện trường học, mỗi năm có ít nhất 30 triệu bản sách đến các lớp học nông thôn và đô thị...

Trên các hình trình, một kho tàng các nội dung giải trí vô cùng phong phú và đặc sắc trên các chuyến bay, hứa hẹn gồm những bộ phim, chương trình TV và radio tuyệt vời nhất sẽ được giới thiệu.