Việc VNPT quyết định đổi tên đúng lúc và theo đuổi Chiến lược VNPT 4.0 là một hướng đi đúng đắn với mục tiêu thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ...

Ngoài khả năng nhỏ hơn và mô-đun máy ảnh được thiết kế lại trên thiết bị lớn hơn, các iPhone của Apple 2019 dự kiến sẽ không mang lại thay đổi lớn về thiết kế.

Asad Hashim chiến thắng Giải thưởng Agence France-Presse Kate Webb năm 2018 vì những tác phẩm báo chí bao quát hoàn cảnh người dân tộc Pashtun và những vấn đề báng bổ tại quê hương Pakistan.

Liên hoan Quốc tế các Nhà hát lần thứ 11- Kerala 2019, tại Ấn Độ và Sự kiện Văn hóa do Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Đài Loan tổ chức 2019 tại Đài Loan là hai sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế, quy mô lớn.