Bộ TT&TT trao quyết định giao phụ trách chức vụ Tổng biên tập báo VietNamNet

Ngày 4/9/2018, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ trao quyết định giao phụ trách chức vụ Tổng biên tập báo VietNamNet cho ông Phạm Anh Tuấn.

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định giao nhiệm vụ cho ông Phạm Anh Tuấn.

Cụ thể, Quyết định số 1416/QĐ-BTTTT ngày 29/8/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, giao ông Phạm Anh Tuấn - Tổng biên tập báo điện tử VietNamNet phụ trách chức vụ Tổng biên tập báo VietNamNet, Bộ TT&TT cho đến khi có quyết định khác. Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/8.

Trước đó, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 5 năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet trực thuộc Bộ TT&TT. Theo Quyết định, báo VietNamNet là đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, được tổ chức trên cơ sở hợp nhất báo điện tử VietNamNet, báo Bưu điện Việt Nam. Báo VietNamNet là đơn vị sự nghiệp công lập, có tên giao dịch quốc tế là VietNamNet. Tổ chức bộ máy cụ thể gồm: Ấn phẩm VietNamNet; Ấn phẩm Bưu điện Việt Nam; duy trì Infonet hiện nay là phiên bản điện tử của ấn phẩm của Bưu điện Việt Nam thuộc Báo VietNamNet (mới). 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập Phạm Anh Tuấn cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TT&TT đã tin tưởng giao trách nhiệm, đồng thời, hứa sẽ cùng cán bộ chủ chốt của 2 tờ báo làm tròn sứ mệnh của tờ báo mới, phục vụ Đảng, Tổ quốc, nhân dân, đưa đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao phó.

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo báo VietNamNet

Tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo báo VietNamNet: Việc 2 báo về “một nhà” thì sẽ có sứ mệnh to hơn, trách nhiệm cao hơn và nặng nề hơn, do đó lãnh đạo báo phải làm gương và đoàn kết một lòng, xây dựng tờ báo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước đã giao phó, đồng thời đưa tờ báo phát triển lớn mạnh không chỉ ở Việt Nam mà còn ra nước ngoài, sánh vai cường quốc, có khát vọng và làm rạng danh Bộ TT&TT. 

Quyền Bộ trưởng nhận định: Muốn phát triển, báo cần có khát vọng, mục tiêu và tìm đường đi khác biệt. Muốn vậy, ngay lúc này, lãnh đạo báo cần thống nhất mọi mặt, sớm sắp xếp mô hình tổ chức, cơ chế vận hành như một kiểu mẫu; đi tiên phong trên con đường quy hoạch báo chí để các cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ học tập và noi theo.

Lãnh đạo Bộ sẽ đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện, giúp đỡ báo trong thời gian tới để báo VietNamNet vững vàng, xứng đáng là tờ báo đầu ngành về CNTT-TT, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Thảo Anh/mic.gov.vn

Tin nổi bật