Tạp chí CNTT&TT hướng tới chuẩn Tạp chí quốc tế

(ICTPress) - “Đánh giá rất cao kết quả của Tạp chí trong những năm qua và kế hoạch của Tạp chí trở thành Tạp chí tên tuổi trên thế giới trong lĩnh vực CNTT-TT”.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã phát biểu tại buổi làm việc với Tạp chí CNTT&TT sáng nay 18/1.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tặng tặng tượng Bác Hồ cho Tạp chí CNTT&TT

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết trong năm 2015, Bộ TT&TT đã đạt được nhiều thành quả công tác với sự đóng góp của nhiều đơn vị thuộc Bộ TT&TT, trong đó không thể không kể đến sự đóng góp của Tạp chí CNTT&TT. Là một Tạp chí nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành CNTT - Truyền thông, của Bộ TT&TT với bề dày hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí đã bám sát hơi thở của cuộc sống, nhịp độ phát triển CNTT-TT của nước nhà và thế giới, kịp thời phản ánh các hoạt động phát triển  CNTT&TT, một trong những lĩnh vực phát triển mạnh mẽ, với các công nghệ, sản phẩm, giải pháp có vòng đời công nghệ, sản phẩm nhanh.

Bộ trưởng cũng đã nhấn mạnh “Tạp chí đã dày công tìm tòi, chắt lọc những tiên tiến đột phá trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông để làm nên Tạp chí có chất lượng, cũng như bám sát các sự kiện chính trị đất nước, của Bộ T&TT như Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII, Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông - CNTT… phản ánh, định hướng kịp thời cho các nhà khoa học trong nước, các nhà quản lý ác bài học quản lý, sản phẩm công nghệ thế giới với những bài viết bình luận sắc sảo”.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son mong muốn Tạp chí tiếp tục có những bài viết sâu sắc để dự báo, khuyến cáo, định hướng cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học CNTT - Truyền thông, không ngừng phát triển, tiến tới Tạp chí đẳng cấp quốc tế vào dịp Tạp chí kỷ niệm 55 năm ngày thành lập năm 2017.

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Tạp chí CNTT&TT Vũ Chí Kiên đã thông tin một số hoạt động của Tạp chí trong thời gian qua và các kế hoạch phát triển của Tạp chí trong thời gian tới.

Tổng Biên tập Tạp chí Vũ Chí Kiên cho biết là tạp chí chuyên ngành, Tạp chí có thêm các nhiệm vụ thông tin về các hoạt động của Bộ TT&TT, phấn đấu trở thành Tạp chí thông tin báo chí, thông tin chuyên ngành CNTT-TT và các ấn phẩm Chuyên san khoa học của Tạp chí sẽ chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong năm 2016, Tạp chí CNTT&TT sẽ kiện toàn Hội đồng biên tập, Ban Biên tập để đảm bảo việc biên tập xuất bản theo chuẩn quốc tế. Tạp chí hàng tháng sẽ được xây dựng theo hướng chuyên biệt hóa nội dung giữa thông tin và khoa học công nghệ, truyền thông về ứng dụng CNTT.

LP

Tin nổi bật