Tạp chí CNTT&TT nỗ lực thu hút bạn đọc "bình dân" và chuyên sâu

(ICTPress) - Ngày 24/12/2015 tại Hà Nội, Tạp chí CNTT&TT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 của Tạp chí CNTT&TT

Theo ông Vũ Chí Kiên, Tổng biên tập Tạp chí cho biết năm 2015 Tạp chí vẫn giữ vững được truyền thống, đổi mới để phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng nội dung, được giới chuyên môn và bạn đọc đánh giá cao. Nội dung các ấn phẩm và trang in tuân thủ theo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động được Bộ TT&TT phê duyệt.

Các ấn phẩm của Kỳ 1 và Kỳ 2 luôn bám sát công tác quản lý nhà nước, chiến lược phát triển thông tin và truyền thông, khoa học công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và các sự kiện quan trọng liên quan đến hoạt động của Bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nền kinh tế số ASEAN, nền quản trị thông minh, số hóa nông nghiệp, vai trò công nghệ thông tin trong du lịch...nhân dịp ra mật Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.

Trong năm 2015, Tạp chí đã xuất bản 4 số chuyên đề về các nội dung An toàn thông tin, sở hữu trí tuệ, tên miền - những vấn đề rất "nóng" hiện nay, bám sát xu hướng phát triển, những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý. Tuyên truyền kỷ niệm IPU, 70 năm ngày thành lập Ngành.

Tạp chí in Kỳ 3, Chuyên sản "Các công trình nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ thông tin và truyền thông" tiếng Việt và tiếng Anh với các bài viết chuyên sâu nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành, có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Đặc biệt, Tạp chí đã xuất bản ấn phẩm ICT Vietnam bằng tiếng Anh chào mừng Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN (TELMIN) lần thứ 15 tại Việt Nam, nhằm giới thiệu bức tranh toàn cảnh về ngành TT&TT từ cơ chế, chính sách, những kết quả thành tựu của các doanh nghiệp Viễn thông, công nghệ thông tin với cộng đồng ASEAN.

Trang thông tin điện tử truy cập theo tên miền http://tapchibcvt.gov.vn, hoạt động ổn định, ra mắt giao diện mới, tin bài luôn được cập nhật giới thiệu các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ TT&TT, các thành tựu và bước phát triển của nền công nghiệp ICT VIệt Nam, đẩy mạnh truyền thông giới thiệu các dịch vụ mới của các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin với đông đảo bạn bè quốc tế . Trang tin cũng mở các chuyên mục mới tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cộng đồng ASEAN, 150 năm ITU, An toàn thông tin, biến đổi khí hậu. Trang tin điện tử Tạp chí tập trung tin bà về Đại hội Đảng cấc cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; Cung cấp các tin bài về sự hội nhập, phát triển kinh tế của đất nước khi Việt Nam tham gia các hiệp định TPP, AFTA...

Năm 2015, Tạp chí đã chuyển đổi, nâng cấp hạ tầng trang tin điện tử theo hướng tòa soạn điện tử hội tụ, đa phương tiện. Đến nay, trang tin điện tử của Tạp chí đã đảm bảo tính đa phương tiện và hỗ trợ di động: một bài viết có thể nhúng các loại nội dung: Text, Ảnh, Audio và Video. Giao diện  bên ngoài hỗ trợ mọi loại thiết bị di động, hệ thống back-end tách riêng, đảm bảo tính an toàn và bảo mật.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu cho biết năm 2015, tình hình chung rất khó khăn, Tạp chí cũng có nhiều khó khăn đặc thù riêng nhưng vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Kết quả hoạt động xuất bản đảm bảo các kỳ như những năm trước.  

Năm 2016, chưa có nhiều thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết với tạp chí khoa học công nghệ (KHCN) nếu chuyên sâu quá sẽ ít độc giả, nếu bình dân quá sẽ giảm giá trị của khoa học. Để thu hút nhiều người đọc cũng là thách thức mà Tạp chí cần xem xét để dung hòa giữa giữa thông tin phổ cập và thông tin chuyên sâu KHCN.

Về định hướng phát triển Tạp chí trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị Tạp chí tiếp tục duy trì 3 "trụ cột" về kỹ thuật công nghệ - lý luận chuyên sâu - thông tin tuyên truyền, bám sát các xu hướng công nghệ đang được nói nhiều trên các diễn đàn khoa học, quản lý như IoT, SMAC, ... các chương trình đề án của Bộ như an toàn thông tin, số hóa truyền hình, Chính phủ điện tử, sở hữu trí tuệ, tên miền..

Tạp chí cũng cần kiện toàn hội đồng biên tập để có hội đồng biên tập thực sự mạnh và đội ngũ cộng tác viên giúp đảm bảo chất lượng, thu thập nhiều thông tin cần thiết cho độc giả; Tăng cường hợp tác với các tổ chức khoa học nước ngoài, các tạp chí quốc tế, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị.

Lan Phương 

Tin nổi bật