Báo chí ngành TT&TT gương mẫu truyên truyền đường lối của Đảng, Nhà nước

(ICTPress) - Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son đã nhấn mạnh một số nội dung để Đảng ủy Bộ TT&TT quan tâm, chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Đảng ủy Bộ TT&TT ngày 14/1/2016.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo công tác trọng tâm đầu tiên của Đảng bộ là tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tích cực tham gia chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trong nội bộ cũng như trên trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, tạo được khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 

Theo đó, Bộ trưởng nhấn mạnh: "Trước hết, Báo chí của ngành TT&TT thì tôn chỉ, mục đích chính phải là tuyên truyền về ngành TT&TT, sau đó mới tuyên truyền về các ngành khác. Các cơ quan báo chí của ngành TT&TT phải gương mẫu đi đầu trong nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phải tích cực đấu tranh với các thế lực thù địch, phản bác luận điệu sai trái, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ cũng như trong toàn xã hội".

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đề nghị Đảng bộ chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của BCHTW khoá XII một cách thiết thực và hiệu quả; Tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thoàn thành thắng lợi 10 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ năm 2016, trong đó cần tập trung chỉ đạo bảo đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Luật Báo chí (sửa đổi). Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATTT mạng, Luật báo chí sửa đổi khi được Quốc hội thông qua; Tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ; tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt là xây dựng nếp sống văn hoá trong công sở, xây dựng tác phòng làm việc khoa học, công tâm, chân thành, cởi mở, cầu thị, đoàn kết với tinh thần xây dựng - vì sự nghiệp chung.

Đối với Bộ các Vụ, cơ quan ngang vụ với vai trò là cơ quan tham mưu cho Bộ, Lãnh đạo Bộ trong thực thi chức năng quản lý nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết vụ là cơ quan cấp trên, không phải là cấp trên của đơn vị thuộc Bộ - có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan đơn vị theo chức trách được giao. Song qua phản ảnh của các đơn vị, tuy không nhiều, nhưng có hiện tượng "nhầm" mình là cấp trên của các cơ quan, đơn vị - đây là những hiện tượng tuy là cá biệt, nhưng cần khắc phục).

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng yêu cầu: "Các cơ quan báo chí của Bộ TT&TT phải là cơ quan báo chí gương mẫu trong nền báo chí cách mạng Việt Nam; giảm thiểu thấp nhất sai sót, vi phạm; và thực hiện tốt quy hoạch báo chí, Luật Báo chí. Đồng thời, báo chí của Bộ TT&TT phải tham gia tích cực trong việc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch".

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ TT&TT đã tổng kết các công tác chỉ đạo trong năm 2015. Theo đó, Đảng ủy đã tham gia chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành cụ thể như trình Quốc hội Luật An toàn thông tin mạng, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai NQ số 36 của Bộ Chính trị; Trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo Luật Báo chí sửa đổi; tham mưu trình Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng ban hành 18 đề án; ban hành theo thẩm quyền 37 Thông tư, thông tư liên tịch.... Các văn bản nói trên đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy ngành TT&TT tiếp tục phát triển.

Trong lĩnh vực báo chí, PTTH, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại, Đảng bộ Bộ TT&TT đã chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin đầy đủ, toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và quốc tế; về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ; về ĐH Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX...; góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Đảng ủy Bộ TT&TT ũng đã chỉ đạo thông tin toàn diện về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, đấu tranh phản bác trước việc Trung Quốc chiếm giữ trái phép và ngang nhiên xây dựng công trình lớn, làm thay đổi hiện trạng các đảo, đá của VN tại Trường Sa; Tổ chức và phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại 19 địa phương và đơn vị lực lượng vũ trang; chỉ đạo xây dựng cụm thông tin đối ngoại ở các cửa khẩu Cầu Treo, Lao Bảo, Cốc Lếu; Hoàn thiện Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những sai phạm của các cơ quan báo chí; Chỉ đạo triển khai Đề án cung ứng dịch vụ PTTH qua mạng Internet phục vụ người VN ở nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020; tăng cường quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành: Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt, thu hồi và xử lý xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản, hành vi in lậu, vi phạm bản quyền... Yêu cầu các nhà xuất bản chấn chỉnh hoạt động liên kết xuất bản.

Đối với mảng viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện, Đảng ủy đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Internet tổ chức triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của xã hội; Chỉ đạo phương án cấp phép triển khai công nghệ 3G trên băng tần 900 MHz, xây dựng các Thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Khâu quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông cũng được tăng cường; cùng với công tác quản lý giá cước dịch vụ Internet băng rộng; dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về; xây dựng tiêu chí phát hiện, ngăn chặn tin nhắn rác và quy định xử lý thuê bao phát tán tin nhắn rác.

Đảng ủy đã chỉ đạo về kế hoạch chuyển đổi mã vùng, phương án kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã, triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ 4G của VNPT, MobiFone, Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tại 5 TP lớn là Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng, trong đó đã hoàn thành việc tắt sóng analog tại Đà Nẵng từ ngày 1/11/2015, đồng thời hỗ trợ hơn 17.000 đầu thu cho các hộ nghèo, cận nghèo tại Đà Nẵng, Bắc Quảng Nam.

Về CNTT, Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai thí điểm về thuê dịch vụ CNTT, khuyến nghị các sản phẩm phần mềm nguồn mở, ưu tiên sử dụng trong các CQNN; chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các ự án, nhiệm vụ trong Chương trình phát triển Công nghiệp CNTT và hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp triển khai chính sách về thuế, khu CNTT tập trung; Chỉ đạo xây dựng Đề án tham gia Hiệp định CNTT mở rộng (ITA), sơ kết 5 năm triển khai Đề án đưa VN sớm thành nước mạnh về CNTT - TT; Chỉ đạo xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong CQNN giai đoạn 2016 - 2020, ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử VN; Chỉ đạo về giám sát cung cấp thông tin an toàn mạng, phòng, chống các sự cố mạng và tội phạm sử dụng mạng; Kiểm tra, đánh giá ATTT của 116 cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước...

HM

Tin nổi bật