Syndicate content

Life & English

Welcome to December;
Let us make it worthy of remembrance,
Making best of memories surrender

(ICTPress) - Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế sẽ triển khai áp chuẩn TOEIC và MOS đối với toàn bộ cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường.

Go ask December
Why the terrestrial is veiled with soft white blankets?

(ICTPress) - Sinh viên Học viện An ninh Nhân dân sẽ được chuẩn hóa khả năng của mình bằng các bài thi tiếng Anh và Tin học quốc tế

The second International Christmas Charity Concert with performances from around the world is organized to benefit the Hagar International and Quynh Hoa Centre.

European higher education fair was a wonderful experience...

Switzer thought that value of a good clock could equalize value of some tons of wheat. Therefore Swirtzer decided to do clocks and their clocks became a famous trademark in the world.

(ICTPress) - Kết quả Vòng 1 cuộc thi tại TP. HCM khá bất ngờ khi đối tượng chiếm tỉ lệ cao nhất trong nhóm thí sinh lọt vào Vòng 2 lại là các học sinh khối lớp 6 và có tới 10 đạt kết quả tối đa 100/100.

In the city center, Mannequin Pis, the symbol of Brussels, stood at a little corner of old streets.

(ICTPress) - Phiếu điểm TOEFL Primary mà các thí sinh nhận được sau Vòng 2 do ETS trực tiếp cấp và có giá trị toàn cầu.

(ICTPress) - The summit attracted 700 delegates from Vietnam and Asian- Ocianian econamies shared the visions, strategic directions, experiences and solutions...