Syndicate content

Tri thức chuyên ngành

(ICTPress) - 6 hay 7 thập kỷ qua, máy tính đã được dựa trên việc xử lý các số điện tử 1 và 0.

(ICTPress) - VNNIC đã xây dựng 07 cụm DNS quốc gia, triển khai trên 70 thành phố lớn trên thế giới, trên 5 châu lục; cùng với 2 hệ thống DNS Caching (đệm)...

(ICTPress) - Apple vừa mua 2 bản quyền sáng chế mới liên quan đến màn hình “chạm và giữ nguyên”, giống với công nghệ trong các sản phẩm của Samsung như the Galaxy Note 2...

(ICTPress) - Các ứng dụng có thể chuyển các smartphone thành các bộ giám sát nhịp tim, các bộ giám sát ngủ hay các máy siêu âm thanh.

(ICTPress) - Với mục đích mang đến sự thuận tiện tối đa cho các khách hàng Việt Nam, Bitdefender cũng đã tạo giao diện phần mềm mới bằng tiếng Việt.

(ICTPress) - Có hai nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực CNTT trong khối DN trong năm nay.

(ICTPress) - Đây là những chương trình định hình và phát triển các cơ hội nghề nghiệp khắp các ngành công nghiệp.

(ICTPress) - Nâng tầm việc sẵn sàng đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh đòi hỏi công nghệ mới, các quy trình kinh doanh và có tính hợp tác, kết hợp với tầm quan trọng của việc kiểm thử kế hoạch vạch ra.

(ICTPress) - Trong thế giới công nghệ một năm giống như một thập kỷ. Hãy nhìn lại tháng 12, đời sống công nghệ lớn mạnh khá khác so với cách đây chỉ 12 tháng.

(ICTPress) - “Xu hướng mang tính chi phối nhất là nhu cầu rất lớn về việc sử dụng ứng dụng di động trong các ngành khác nhau...”

(ICTPress) - iBeacon là một trong những tính năng mới của iOS 7, và Apple không phải là công ty duy nhất dự định sử dụng công nghệ này.

(ICTPress) - TOEIC đã và đang được sử dụng làm chuẩn đầu ra tại hơn 127 trường ĐH, Cao đẳng, hệ thống trường nghề và là tiêu chuẩn tuyển dụng tại hơn 350 tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn trên toàn quốc.