Syndicate content

CNTT

(ICTPress) - Từ điển Oxford trực tuyến vừa bổ sung một loạt từ và thuật ngữ công nghệ, mạng xã hội đã trở nên phổ biến.

(ICTPress) - Bài viết cũng đề cập đến những yếu tố cốt lõi mà các nhà mạng lớn trên thế giới thường xây dựng và phát triển để cạnh tranh trước thay đổi môi trường kinh doanh, cụ thể cạnh tranh với xu hướng OTT.

(ICTPress) - Một trong những điều bực mình nhất về máy tính là khi máy tính của bạn cứ chậm dần theo thời gian.

(ICTPress) - Tiềm năng của công nghệ này rất lớn.

(ICTPress) - Không những Chính phủ phải sớm ban hành chương trình quá độ sang IPv6 mà chính phủ còn phải ra các văn bản chỉ đạo mục tiêu và kế hoạch phát triển cho từng giai đoạn, đồng thời phải ban hành một loạt chính sách để hỗ trợ quá độ sang IPv6.

(ICTPress) - Là phiên bản đám mây, Office 365 for education giúp xóa đi khoảng cách công nghệ giàu nghèo giữa các địa phương, đồng thời tạo sân chơi cho sinh viên mọi nơi, mọi lúc.

(ICTPress) - Các kỹ sư của Đại học California đã xây dựng một loạt các robot tự động nhỏ có thể cứu sống cả nạn nhân bị cháy và lính cứu hỏa.

(ICTPress) - Việc sử dụng phần mềm không được cập nhật trở nên phổ biến và có khả năng gây mất an toàn thông tin cho chính người dùng.

(ICTPress) - Windows 8 quá mới và khác biệt, nhiều người sử dụng không chắc liệu họ muốn từ bỏ Windows 7 để dùng phiên bản mới. Nhưng có cách để dùng cả 2 cùng lúc.

(ICTPress) - Windows 8 hoàn hảo cho cả công việc, giải trí và đồng hành cùng với thế giới của bạn.

(ICTPress) - TCP/IP ban đầu được Vint Cerf và Bob Kahn xây dựng theo hợp đồng tại Bộ Quốc phòng Mỹ.

(ICTPress) - "Bảo mật mạng là một cuộc đua đường trường (marathon) chứ không phải là một cuộc đua nước rút".