Syndicate content

Tri thức chuyên ngành

Các dịch vụ Điện toán đám mây công cộng hiện được cung cấp rộng rãi trên thế giới với rất nhiều lựa chọn cho khách hàng tổ chức cũng như cá nhân.

(ICTPress) - Cuộc thi viết thư UPU năm nay, các bài dự thi phải ghi thêm mã địa chỉ bưu chính. Bài viết giới thiệu cách sử dụng mã bưu chính Việt Nam để gửi thư, bưu kiện.

(ICTPress) - Xã hội đang biến đổi theo xu hướng thông minh nhờ sự phát triển của các giải pháp CNTT.

(ICTPress) - Một cây quyết định có thể hỗ trợ các chính phủ trong việc thiết lập thực tiễn tốt nhất cho kế hoạch băng rộng.

(ICTPress) - Ở các nước đang phát triển hiện đã có hơn 4 tỷ thuê bao điện thoại di động (ĐTDĐ), có thể tiếp cận cac dịch vụ tài chính qua ĐTDĐ (được gọi là ngân hàng di động - m-banking).

(ICTPress) - Liquid Net, một phương thức hoàn toàn mới về cung cấp băng thông, cho phép một nhà khai thác mạng có thể thiết lập hệ thống mạng của mình theo cơ chế tự thích ứng.

(ICTPress) - Hội thảo đã tập trung vào nhiều giải pháp cho mạng viễn thông của VNPT, trong đó có hai giải pháp đồng bộ và bảo mật cho mạng di động 3G.

Bài viết tập trung phân tích các khía cạnh khác nhau về vị trí của ICT trong nền kinh tế tri thức.

(ICTPress) - Khi lựa chọn một mô hình kinh doanh phù hợp cho LTE, một nhà khai thác cần xem xét cả hai tiêu chí là tài chính và chiến lược.

Phần 3 này giới thiệu Chương 5 đến Chương 8 của Luật Tần số VTĐ.

Phần 2 này xin giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương IV của Luật Tần số VTĐ.

Tần số vô tuyến điện (VTĐ) đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi và có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.