Gmail đã cho phép tìm kiếm từ khóa trong các đính kèm thư

(ICTPress) - Bạn điên đầu khi muốn tìm một đính kèm (attachment) cụ thể trong hộp thư Gmail quá nhiều thứ của bạn?

Gmail đã làm cho bạn dễ dàng hơn với một tính năng tìm kiếm từ khóa mới được bổ sung cho các đính kèm Gmail.

Trước đây, người sử dụng hòm thư phổ biến này chỉ được phép tìm kiếm trong các tệp văn bản (text), nhưng nay người sử dụng có thể tìm kiếm trong nhiều tệp từ nhiều rất chương trình như Microsoft Office, Adobe Acrobat, Powerpoint… Điều này đạt được sau nhiều tháng Google thông báo là các thư điện tử cá nhân sẽ xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm của bạn,

Nhiều người sử dụng các hòm thư điện tử phổ biến khác - trong đó có Yahoo và Outlook - đã nhiều năm có tính năng này. Bạn hãy thử làm việc này bằng cách đơn giản gõ “has:attachment” vào trước bất kỳ yêu cầu từ khóa nào. Tìm kiếm một loại file cụ thể như gõ “filename:(file type)” đối với một từ tìm kiếm vẫn sẽ bị hạn chế.

Ví dụ nếu bạn muốn tìm kiếm tên của một trang web công nghệ bạn thích như Tecca trong một đính kèm PDF, bạn gõ “has:attachment filename:PDF Tecca” trong tìm kiếm Gmail của bạn. Tìm kiếm này sau đó sẽ tìm kiếm tất cả các nội dung liên quan.

HY

Tin nổi bật