Syndicate content

Bưu chính

(ICTPress) - Bức thư của em đã nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo bởi những cảm xúc chân thực.

(ICTPress) - Đây là quan tâm của các em học sinh muốn viết một bức thư tham dự cuộc thi viết thư UPU.

(ICTPress) - Ban Tổ chức cuộc thi đã lưu ý các em học sinh về một số quy định mới về cuộc thi năm nay.

(ICTPress) - Ban giám khảo quốc gia đánh giá đây là một bức thư rất xúc động, giàu lòng nhân ái và có tính chung, tính phổ quát cao.

Mẫu tem Việt Nam đầu tiên có hình ảnh bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa là mẫu tem “Bản đồ, trống đồng” mệnh giá 12 xu, cũng là mẫu tem duy nhất trong bộ tem “Việt Nam thống nhất”.

(ICTPress) - Nhằm giúp các em có một bài thi tốt, Ban Tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU 44 đã gợi ý về chủ đề và một số lưu ý về mặt kỹ thuật để các em tham khảo.

(ICTPress) - Em Phạm Phương Thảo, học sinh lớp 7B8 trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng đã được trao giải Nhất quốc gia cuộc thi năm nay.

(ICTPress) - Dịch vụ Bưu phẩm bảo đảm trong nước có thay đổi trong hình thức thể hiện cước từ dán tem sang sử dụng vận đơn khi chấp nhận bưu gửi.

(ICTPress) - Bưu chính nhiều nước hiện nay đang tiến hành các chuyển đổi để tăng trưởng và phát triển bền vững do những thách thức mới như sự phổ biến của công cụ điện tử, khó khăn về kinh tế.

(ICTPress) - Cuộc thi viết thư UPU năm nay, các bài dự thi phải ghi thêm mã địa chỉ bưu chính. Bài viết giới thiệu cách sử dụng mã bưu chính Việt Nam để gửi thư, bưu kiện.

Luật Bưu chính đã được Quốc hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính đã được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2011.

Bài viết này trình bày những cơ hội và thách thức trong phát triển Điểm Bưu điện Văn hóa xã (BĐ-VHX) khi Việt Nam đã hội nhập, thị trường Viễn thông Việt Nam đã mở cửa cạnh tranh.