Tuyên truyền về chính sách viễn thông công ích của Nhà nước là 1 trong 5 nhiệm vụ

Quyết định số 1643/ QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) giai đoạn 2011 - 2015, nêu rõ việc tổ chức tuyên truyền về chính sách VTCI của Nhà nước tới người dân, doanh nghiệp và xã hội là một trong 5 nhiệm vụ của Quỹ dịch vụ VTCI Việt Nam. Bài viết này được thực hiện với sự phối hợp của ICTPress và Ban Thống kê Tin học, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích.

Ảnh minh họa

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc phát triển hạ tầng thông tin, phổ cập dịch vụ viễn thông, Internet cho các vùng nông  thôn, những nơi xa xôi hẻo lánh và đặc biệt khó khăn, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích trong những năm qua đã tích cực hoạt động đóng góp cho xã hội và người dân nhiều lợi ích to lớn.

Đặc biệt nổi bật trong những lợi ích đã đóng góp cho xã hội là các chương trình  cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2010 theo Quyết định 74/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 74), hỗ trợ hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX). Để tiếp tục thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và phổ cập dịch vụ VTCI tại vùng đặc biệt khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1643/QĐ-TTg, ngày 21/9/2011, phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình 1643).

Chương trình 74 

Chương trình 74 là cách gọi ngắn về Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2010 theo Quyết định 74/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 5 năm thực hiện, Chương trình 74 đã đem lại cơ hội cho hơn 22 triệu người dân khu vực nông thôn được tiếp cận, sử dụng dịch vụ viễn thông. Chương trình này không chỉ phổ cập dịch vụ viễn thông cho người dân mà còn thực hiện hỗ trợ duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng trong đó có các điểm BĐ-VHX; đồng thời còn hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng mạng, phát triển dịch vụ ở thị trường viễn thông nông thôn, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Việc thực hiện chính sách viễn thông công ích đối với các điểm BĐ - VHX trong giai đoạn qua đã đạt được hiệu quả đáng khích lệ.

Từ năm 2006 đến năm 2010, Quỹ Dịch vụ VTCI Việt Nam đã hỗ trợ khoảng 4.000 điểm BĐ-VHX thuộc vùng VTCI trên cả nước. Quỹ kết hợp với một số Bưu điện tỉnh và các đối tác tổ chức tuyên truyền cho người dân về lợi ích của viễn thông, Internet, hướng dẫn sử dụng máy tính và các dịch vụ viễn thông cơ bản. Áp dụng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông về xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng viễn thông băng rộng đa dịch vụ đã được kết nối tới hầu hết các điểm BĐ-VHX bằng các phương thức truyền dẫn hiện đại như cáp quang, Micowave, vệ tinh, từ đó tăng khả năng cung cấp dịch vụ cho người dân. Nhờ được đào tạo và tự học hỏi, trình độ cũng như thái độ phục vụ của nhân viên quản lý điểm BĐ-VHX đã nâng cao đáng kể. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực cung cấp dịch vụ được tăng cường khiến điểm BĐ-VHX ngày càng khang trang. Số lượng người dân đến sử dụng và tìm hiểu về các dịch vụ tại các điểm BĐ-VHX ngày một tăng. Việc dễ dàng tiếp cận thông tin đã giúp người dân có thêm nhiều cơ hội để hiểu biết, học tập, làm việc, kinh doanh, cải thiện cuộc sống cả về tinh thần và vật chất.

Chương trình 1643 

Chương trình 1643 là cách gọi ngắn của “Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI giai đoạn 2011-2015” theo Quyết định 1643/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình 1643 là bước phát triển tiếp theo của Chương trình 74 trong quá trình thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và phổ cập dịch vụ VTCI tại vùng đặc biệt khó khăn.

Như trong hầu hết tiến trình phát triển, bước phát triển kế tiếp luôn kế thừa những thành tựu của giai đoạn trước nhưng cũng đối mặt với vô vàn khó khăn mà giai đoạn trước chưa làm được.

Chương trình 1643 sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ thuộc Chương trình 74 đến hết năm 2013; hỗ trợ việc nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các điểm BĐ-VHX tại các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ; hỗ trợ một phần kinh phí cho các dự án phát triển hạ tầng viễn thông tại các vùng được cung cấp dịch vụ VTCI; hỗ trợ kinh phí duy trì các điểm truy nhập Internet công cộng phát triển mới tại các xã thuộc 69 huyện nghèo, các đảo xa bờ, các đồn biên phòng…

Mặt khác, để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai Chương trình VTCI tại các điểm BĐ-VHX giai đoạn trước; ở giai đoạn 2011-2015, việc thực hiện chích sách VTCI đối với các điểm BĐ-VHX thuộc các xã đặc biệt khó khăn sẽ có các giải pháp sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để nâng cao hoạt động của hệ thống điểm BĐ-VHX, chủ động đề xuất các dự án, mức hỗ trợ tương ứng để nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các điểm BĐ-VHX thuộc Chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ, đặc biệt là các điểm BĐ-VHX chưa có khả năng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng; thiết lập đường truyền dẫn băng rộng đa dịch vụ tới các điểm BĐ-VHX chưa được kết nối.

Quỹ Dịch vụ VTCI Việt Nam sẽ tích cực, phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, các Sở Thông tin và Truyền thông để nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm BĐ-VHX thông qua kinh phí hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, vận động các tổ chức trong nước, quốc tế tài trợ hoặc phối hợp tài trợ về kinh phí, trang thiết bị, đường truyền dẫn băng rộng cho các điểm BĐ-VHX nhằm mở rộng phổ cập dịch vụ viễn thông cho người dân trong cả nước.

Tổ chức tuyên truyền về chính sách VTCI của Nhà nước tới người dân, doanh nghiệp và xã hội

Được thành lập từ năm 2004 theo quyết định số 191/2004/QĐ-TTg, Quỹ Dịch vụ VTCI trong những năm qua đã tích cực hoạt động đóng góp cho xã hội và người dân nhiều lợi ích to lớn. Quỹ cũng đã xây dựng website www.vtf.vn công bố thông tin về các hoạt động của Quỹ một cách chính tắc, công khai với nội dung ngày càng phong phú.

Bên cạnh đó Quỹ cũng tổ chức một số hoạt động tuyên truyền về các dịch vụ VTCI… Các hoạt động công ích của Quỹ có ý nghĩa hết sức quan trọng - bởi đó là chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, mà trực tiếp là Bộ TT&TT và Quỹ Dịch vụ VTCI hiện thực hóa để mang những lợi ích thiết thực đến những vùng khó khăn, xa xôi hẻo lánh, đến với người dân và toàn xã hội.

Tuy nhiên, trong thực tế thông tin về các hoạt động VTCI chưa đến được với nhiều người dân, kể cả những người dân đang được thụ hưởng lợi ích từ Quỹ. Đa số người dân và kể cả các phương tiên truyền thông, báo chí… chỉ biết thông tin về các dịch vụ khuyến mại của các nhà khai thác mạng, các doanh nghiệp  mà không biết về chính sách VTCI của Đảng và Chính phủ cũng như các hoạt động tích cực của Quỹ trong thời gian qua.  

Quyết định số 1643/ QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI giai đoạn 2011-2015, cũng nêu rõ việc tổ chức tuyên truyền về chính sách VTCI của Nhà nước tới người dân, doanh nghiệp và xã hội là một trong 5 nhiệm vụ của Quỹ Dịch vụ VTCI Việt Nam, trong tiến trình tổ chức thực hiện chương trình này.

Trong xã hội bùng nổ thông tin như hiên nay, công tác thông tin tuyên truyền quảng bá cần được tổ chức một cách hệ thống, thường xuyên và rộng rãi hơn nữa với các cách thông tin dễ đọc, dễ xem, dễ hiểu để người dân hiểu biết hơn về các hoạt động công ích trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, về các hoạt động của Quỹ và những lợi ích thiết thực đóng góp cho xã hội, qua đó người dân và xã hội hiểu thêm về vai trò nhiệm vụ của Bộ TT&TT đối với người dân và xã hội, và thêm tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước./.         

Tin nổi bật