Syndicate content

Chuyển động ngành

Chương trình áp dụng từ ngày 1/6-15/7. Theo đó, khách hàng yêu cầu lắp đặt mới dịch vụ MegaEYES trên đường truyền có sẵn được miễn phí lắp đặt camera, tặng cước sử dụng dịch vụ MegaEYES trong 3 tháng liên tiếp.

Viettel vừa tuyên bố sóng di động của nhà mạng này đã phủ kín toàn bộ vùng biển gần bờ Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đánh bắt tại các ngư trường xa bờ.