Myanmar sẽ phóng vệ tinh riêng vào năm 2019

(ICTPress) - Chính phủ Myanmar sẽ phóng vệ tinh liên lạc riêng của nước này  vào tháng 6/2019 với chi phí 155,7 triệu USD.

Vệ tinh này mang tên MyanmarSat 2 sẽ có 6 bộ phát đáp băng C và 6 bộ phát đáp băng Ku với tổng băng thông 864MHz, theo hãng thông tấn Myanmar cho biết.

Vệ tinh này thuộc quản lý của chính phủ, không giống như MyanmarSat 1 đang được sử dụng theo hình thức thuê.

Chính phủ Myanmar đang xem xét ba hình thức sở hữu có thể: trả tiền thuê một bộ phát đáp từ một nước khác, sở hữu chung hoặc sở hữu toàn bộ hệ thống. Hình thức sở hữu chung đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông và Truyền thông ủng hộ.

Vì dự án sẽ phát huy tối đa hiệu quả nếu toàn bộ công suất của vệ tinh được sử dụng, nên chính phủ Myanmar cũng đang tìm kiếm sự hợp tác với khu vực tư nhân. Doanh nghiệp MPT thuộc sở hữu của nhà nước Myanmar đã đề xuất thuê 72 MHz trong tổng số công suất của vệ tinh này.

Thông tin về dự án vệ tinh này của Myanmar được đưa ra sau vài ngày chính phủ Campuchia công bố các kế hoạch phóng vệ tinh liên lạc đầu tiên của nước này dự kiến vào đầu năm 2021. Dự ány này cũng có một ngân sách dự kiến khoảng 150 triệu USD.

Cơ quan quản lý viễn thông (TRC) và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia đã hợp tác với Royal Blue Skies và Tập đoàn công nghiệp Trường Thanh Trung Quốc có trụ sở tại Bắc kinh và các đối tác này dự kiến sẽ hỗ trợ Campuchia phhóng một vệ tinh trong vòng 3 năm so với dự định 7 năm.

QM

Tin nổi bật