Syndicate content

Tri thức chuyên ngành

(ICTPress) - Xu hướng ảo hóa để đơn giản hóa hạ tầng điện toán đám mây riêng nhằm tăng hiệu quả và độ sẵn sàng của các tài nguyên đang được áp dụng ngày càng nhiều tại các doanh nghiệp Việt Nam.

(ICTPress) - World Community Grid, được IBM xây dựng và quản lý, cung cấp sức mạnh điện toán cho các nhà khoa học bằng cách khai thác tài nguyên điện toán nhàn rỗi trên máy tính của những người tình nguyện đóng góp.

(ICTPress) - Mô hình “Vườn tri thức VNPT” đã được cộng đồng CNTT thế giới biết đến thông qua Diễn đàn CNTT thế giới WITFOR 2009, năm 2010 cùng với chương trình “Một triệu giờ đồng hành” được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam bình chọn là một trong 10 sự kiện của tuổi trẻ cả nước.

(ICTPress) - Các nhà khai thác nên quảng bá cho các yếu tố khác chứ không chỉ chú trọng vào giá.

(ICTPress) - Khi bạn đi lại, năng lượng phát ra từ những bước chân được chuyển thành nguồn điện được lưu vào trong pin.

(ICTPress) - Không những Chính phủ phải sớm ban hành chương trình quá độ sang IPv6 mà chính phủ còn phải ra các văn bản chỉ đạo mục tiêu và kế hoạch phát triển cho từng giai đoạn, đồng thời phải ban hành một loạt chính sách để hỗ trợ quá độ sang IPv6.

(ICTPress) - Là phiên bản đám mây, Office 365 for education giúp xóa đi khoảng cách công nghệ giàu nghèo giữa các địa phương, đồng thời tạo sân chơi cho sinh viên mọi nơi, mọi lúc.

(ICTPress) - Các ứng viên “sở hữu” IC3 thường làm việc với năng suất cao hơn 80% so với những người chưa có chứng chỉ.

(ICTPress) - Dựa trên những nguyên tắc của điện toán đám mây, mạng điều khiển bằng phần mềm, ảo hóa chức năng mạng, và mở mạng, SoftCOM tạo những cơ hội mới để tăng doanh thu và giảm chi phí trong ngành công nghiệp ICT.

(ICTPress) - Một trong những sự kiện tennis lớn bắt đầu vào sáng nay ngày 24/6 từ Câu lạc bộ All England ở London nhưng cuộc sống bận rộn có thể làm bạn không theo kịp mọi diễn biến.

(ICTPress) - Hệ điều hành này có một diện mạo và nhiều tính năng hoàn toàn mới, nhưng Apple đã không có thời gian để trình bày tất cả những thay đổi trong buổi trình diễn lớn tuần trước.

(ICTPress) - "Tất cả khu vực Đông Á cuối cùng sẽ được liên kết trong một cộng đồng duy nhất".