Syndicate content

Tri thức chuyên ngành

(ICTPress) - “Chúng tôi đã không làm điện thoại và xây dựng một hệ điều hành. Nhưng chúng tôi cũng đang xây dựng cái gì đó toàn diện hơn là chỉ một ứng dụng khác”.

(ICTPress) - Các nhà khoa học từ đó đến nay đã thẩm định sự xác thực của phần vẽ “Kính Google” giống như một phần nguyên bản chính của Da Vinci.

(ICTPress) - Chỉ 1 nền tảng, luồng công việc chính nằm ở giai đoạn giữa quá trình. Với bất kỳ sự thay đổi nào chúng tôi chỉ cần thay đổi ở 1 điểm, ở lớp giữa.

(ICTPress) - CN NDS là ngành có tăng trưởng rất ấn tượng khoảng 20 - 40%/năm trong 10 năm qua.

(ICTPress) - Giải pháp hệ thống quản lý năng lượng được Công ty Điện thoại Tây TP. Hồ Chí Minh có khả năng áp dụng cho tất cả các mặt bằng, tòa nhà trong toàn hệ thống Tập đoàn VNPT.

(ICTPress) - Các tổ chức chính phủ sử dụng thông tin cá nhân để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông công cộng, luật pháp và an ninh.

(ICTPress) - Bạn thường xuyên quên các file số để mọi nơi. Với ứng dụng này tài liệu của bạn được sắp xếp miễn phí.

(ICTPress) - Smartphone hiện nay đã phát triển vượt trên điện thoại thông thường, trở thành máy tính đa phương tiện nối mạng, mạnh mẽ và hơn 10 năm tiếp theo chúng sẽ càng tiên tiến hơn.

(ICTPress) - Nữ giới dẫn dắt thị trường smartphone. Khoảng 97% người dùng smartphone nữ sử dụng SMS.

(ICTPress) - Tại MWC 2013, Ericsson cũng thông báo dự án đáng chú ý "Cửa sổ có thể tham gia vào truyền tải băng rộng di động", một trong hàng loạt giải pháp hiện thực hóa tầm nhìn "Xã hội kết nối".

(ICTPress) - Những chiếc máy quét 3D rất đắt đỏ tới hàng ngàn USD. Hiện đã có một máy quét 3D cho điện thoại của bạn.

(ICTPress) - Dù được hay chưa được, 4G đã và đang thay đổi thế giới chúng ta và đâu là những lý do.