Syndicate content

Tri thức chuyên ngành

(ICTPress) - Một thiết bị chắc chắn hơn hay tải các ứng dụng hàng đầu nhanh chóng hơn?...

(ICTPress) - Nếu bạn ở Helsinki không điện thoại hay ví, điều này không ngăn bạn đi mua sắm.

(ICTPress) - Hộp thư Gmail lại thay đổi. Làm cách nào để các tab để phù hợp với bạn - nếu bạn thực sự không thích diện mạo mới - thì làm cách nào để hủy các tab này.

(ICTPress) - Nếu bạn đang đợi một bưu kiện nhưng lại đang đi đâu đó, bạn có muốn thông báo từ xa với bưu tá để lại bưu kiện ở cửa nhà mình?

(ICTPress) - Có nhiều lý do khiến bạn hoãn một chuyến đi: nhiệt độ nóng bức, bị thương, lười, mà chưa đề cập đến việc nhận được thư đến muộn.

(ICTPress) - Xu hướng ảo hóa để đơn giản hóa hạ tầng điện toán đám mây riêng nhằm tăng hiệu quả và độ sẵn sàng của các tài nguyên đang được áp dụng ngày càng nhiều tại các doanh nghiệp Việt Nam.

(ICTPress) - World Community Grid, được IBM xây dựng và quản lý, cung cấp sức mạnh điện toán cho các nhà khoa học bằng cách khai thác tài nguyên điện toán nhàn rỗi trên máy tính của những người tình nguyện đóng góp.

(ICTPress) - Mô hình “Vườn tri thức VNPT” đã được cộng đồng CNTT thế giới biết đến thông qua Diễn đàn CNTT thế giới WITFOR 2009, năm 2010 cùng với chương trình “Một triệu giờ đồng hành” được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam bình chọn là một trong 10 sự kiện của tuổi trẻ cả nước.

(ICTPress) - Các nhà khai thác nên quảng bá cho các yếu tố khác chứ không chỉ chú trọng vào giá.

(ICTPress) - Khi bạn đi lại, năng lượng phát ra từ những bước chân được chuyển thành nguồn điện được lưu vào trong pin.

(ICTPress) - Không những Chính phủ phải sớm ban hành chương trình quá độ sang IPv6 mà chính phủ còn phải ra các văn bản chỉ đạo mục tiêu và kế hoạch phát triển cho từng giai đoạn, đồng thời phải ban hành một loạt chính sách để hỗ trợ quá độ sang IPv6.

(ICTPress) - Là phiên bản đám mây, Office 365 for education giúp xóa đi khoảng cách công nghệ giàu nghèo giữa các địa phương, đồng thời tạo sân chơi cho sinh viên mọi nơi, mọi lúc.