Chi hội nhà báo Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi là Tạp chí); Có tôn chỉ mục đích là phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng tri thức thông tin, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, quản trị kinh doanh, pháp luật thuộc các lĩnh vực bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; báo chí; xuất bản; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia. Là Tạp chí “thông tin - lý luận và khoa học công nghệ” chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng trao đổi thông tin, công bố các kết quả nghiên cứu, phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình tiên tiến về thông tin - lý luận, khoa học, kỹ thuật, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ liên hệ: 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Điện thoại: 04.37737136 - 04.37737137; Fax: 04.37737130

Email: tapchibcvt@mic.gov.vn

Ban chấp hành Chi hội

Nhà báo Nguyễn Lan Phương

Nhà bão Đỗ Minh Quân

Hội viên

 1. Nhà báo Đỗ Kim Bằng
 2. Nhà báo Nguyễn Thúc Hải
 3. Nhà báo Nguyễn Quý Minh Hiền
 4. Nhà báo Bùi Thị Huyền
 5. Nhà báo Nguyễn Lan Phương
 6. Nhà báo Trần Mạnh Vỹ
 7. Nhà báo Vũ Chí Kiên
 8. Nhà báo Nguyễn Thị Kim Lân
 9. Nhà báo Hà Thị Minh Lộc
 10. Nhà báo Lê Bảo Ngọc
 11. Nhà báo Trịnh Hồng Hải
 12. Nhà báo Đỗ Thị Thêu
 13. Nhà báo Nguyễn Thị Hải
 14. Nhà báo Lê Thu Hiền
 15. Nhà báo Đỗ Minh Quân
 16. Nhà báo Nguyễn Thị Nhàn
 17. Nhà báo Phạm Thị Thu Nhài