Chi hội nhà báo TT&TT TP. Hồ Chí Minh

Chi hội có các hội viên Hội nhà báo Việt Nam, đang công tác tại các cơn quan báo ngành TT&TT tại TP. HCM.

Ban chấp hành Chi hội

  1. Nhà báo Nguyễn Đức Liên, Thư ký Chi hội

Hội viên

  1. Nhà báo Nguyễn Đức Liên
  2. Nhà báo Vũ Xuân Linh
  3. Nhà báo Nguyễn Hồng Phúc
  4. Nhà báo Trần Đức Toàn