Chi hội Nhà báo Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và thông tin đối ngoại.

Tên giao dịch quốc tế: Center for Press and International Communication Co-operation (viết tắt là CPI).

Địa chỉ liên hệ: 61B phố Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 04.38245621 - 04.38245623

Fax: 04. 38250546

Website: http://www.vietbao.vn

Hội viên:

  1. Nhà báo Nguyễn Trường Sơn
  2. Nhà báo Nguyễn Xuân Đại
  3. Nhà báo Bùi Thị Bích Hường
  4. Nhà báo Nguyễn Quang Long
  5. Nhà báo Nguyễn Văn Thạnh
  6. Nhà báo Nguyễn Chí Thức
  7. Nhà báo Lê Văn Toàn
  8. Nhà báo Nguyễn Văn Thuật
  9. Nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh
  10. Nguyễn Thắng