Chi hội Nhà báo Tạp chí Xã hội Thông tin

Tạp chí Xã hội Thông tin - Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam. Tạp chí ra đời theo Giấy phép số 28/GP - Bộ VHTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2003.

Tạp chí XHTT bao gồm nhiều ấn phẩm báo in và báo mạng, các ấn phẩm Chuyên đề, các trang tin điện tử trên nhiều lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Viễn thông, Điện tử, tin học, …Tạp chí cung cấp thông tin tư vấn chuyên sâu, thông tin chăm sóc khách hàng, thông tin về công nghệ, sản phẩm mới, thông tin tư vấn về dịch vụ, phần mềm, phần cứng về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin….

Từ năm 2003 đến nay, cứ sau mỗi năm Tạp chí lại có những bước phát triển mới:

Tháng 4/2003, xuất bản Tạp chí XHTT báo giấy số đầu tiên, từ đó đến nay, Tạp chí XHTT xuất bản thường kỳ 1 tháng/ 1 số.

Tháng 4/2004, Tạp chí ra Phụ san Sức Mạnh Số, từ đó đến nay phát hành liên tục, mỗi tháng 1 số.

Tháng 4/2005, Tạp chí xuẩt bản ấn phẩm điện tử tại địa chỉ: www.xahoithongtin.com.vn

Tháng 4/2006, Tạp chí xuẩt bản ấn phẩm phụ trương phục vụ Triển lãm, tại địa chỉ: www.ICTExhibitions.com.vn

Tháng 4/2007, xuất bản ấn phẩm X.Game, sau đó là bản điện tử

Tháng 4/2008, xuất bản ấn phẩm giấy TELECOM & IT, từ đó đến nay, xuất bản 2 tháng 1 số và từ tháng 4/2009 ra mắt ấn phẩm TELECOM & IT điện tử.

Tháng 4/2010, xuất bản các ẩn phẩm phụ san chăm sóc khách hàng cho Viễn thông Hà Nội, Viễn thông TP.HCM và một số tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Trong năm 2011, Tạp chí xuất bản thêm các ấn phẩm điện tử: Xso.Vn, Xfun.Vn, Xmovie.vn, dự kiến xuất bản ấn phẩm giấy: Chuyên đề I-Phone...

 

Địa chỉ liên hệ: 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội

Điện thoại: +84.4.3943.8026    

Fax: +84.4.3943.8035

Website: http://www.xahoithongtin.com.vn; www.vnpt.vn; www.xso.vn; www.Xfun.vn

www.IT&Telecomp.vn; www.ictexhibitions.com.vn

Ban chấp hành Chi hội

 1. Nhà báo Mai Hữu Chính, Thư ký Chi hội
 2. Nhà báo Vũ Châu Giang
 3. Nhà báo Nguyễn Đình Tùng

Hội viên

 1. Nhà báo Đặng Quốc Khánh
 2. Nhà báo Đinh Thị Hằng
 3. Nhà báo Nguyễn Bắc Hà
 4. Nhà báo Nguyễn Tiến Tân
 5. Nhà báo Vũ Thị Mai Hương
 6. Nhà báo Phạm Thị Hồng Mai
 7. Nhà báo Nguyễn Hùng Cường
 8. Nhà báo Nguyễn Văn Sinh
 9. Nhà báo Nguyễn Xuân Bình
 10. Nhà báo Trần Thị Quỳnh Nga
 11. Nhà báo Cao Mạnh Hùng
 12. Nhà báo Chu Thế Cường
 13. Nhà báo Phan Thùy Dung
 14. Nhà báo Trần Thế Vinh
 15. Nhà báo Bùi Quốc Việt
 16. Nhà báo Nguyễn Thái Tùng
 17. Nhà báo Trần Thị Bích Thủy
 18. Nhà báo Phùng Huyền Trang
 19. Nhà báo Nguyễn Thị Vĩnh
 20. Nhà báo Đỗ Đức Anh
 21. Nhà báo Trần Anh Tuấn
 22. Nhà báo Nguyễn Vũ Toàn
 23. Nhà báo Lê Thị Phương Thảo
 24. Nhà báo Nguyễn Quang Lộc
 25. Nhà báo Đỗ Đức Huấn
 26. Nhà báo Trần Văn Thịnh
 27. Nhà báo Đinh Xuân Hùng
 28. Nhà báo Vũ Thị Hải Hà
 29. Nhà báo Đoàn Xuân Phong
 30. Nhà báo Trần Thị Thu Trang
 31. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn
 32. Nhà báo Lục Thị Phương Mai
 33. Nhà báo Vũ Thị Thanh Thủy
 34. Nhà báo Trần Quốc Minh
 35. Nhà báo Nguyễn Thanh Hoan
 36. Nhà báo Nguyễn Trịnh Ngọc Hoa
 37. Nhà báo Nguyễn Trương Cần
 38. Nhà báo Nguyễn Cần
 39. Nhà báo Phạm Tuấn Tú
 40. Nhà báo Phạm Tiến Minh
 41. Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng
 42. Nhà báo Nguyễn Ngô Hồng
 43. Nhà báo Phan Hoài Nam
 44. Nhà báo Nguyễn Xuân Đồng
 45. Nhà báo Nguyễn Thúy Quỳnh
 46. Nhà báo Võ Minh Đức
 47. Nhà báo Nguyễn Phước Tâm
 48. Nhà báo Lò Duy Hải
 49. Nhà báo Trần Thị Hồng Dung
 50. Nhà báo Đinh Tất Thục
 51. Nhà báo Trần Mạnh Đạt
 52. Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Nhung
 53. Nhà báo Đào Xuân Hân
 54. Nhà báo Bùi Thị Duyên
 55. Nhà báo Trần Thị Mỹ Lộc
 56. Nhà báo Vũ Châu Giang
 57. Nhà báo Huỳnh Vi Ái Dân
 58. Nhà báo Trần Thị Anh Thi
 59. Nhà báo Vũ Quang Bình
 60. Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh
 61. Nhà báo Nguyễn Đình Tùng
 62. Nhà báo Nguyễn Nhất Nguyên
 63. Nhà báo Nguyễn Quốc Dũng
 64. Nhà báo Lê Hiền Trung
 65. Nhà báo Đỗ Đình Đông
 66. Nhà báo Tạ Quang Chiến
 67. Nhà báo Mai Hữu Chính
 68. Nhà báo Nguyễn Thị Thúy Hằng
 69. Nhà báo Trần Thanh Ngọc
 70. Nhà báo Vũ Trung Thông
 71. Nhà báo Đoàn Ngọc Ninh
 72. Nhà báo Nguyễn Xuân Lưỡng
 73. Nhà báo Ngô Quang Thuấn
 74. Nhà báo Não Thị Thu Hoài
 75. Nhà báo Nguyễn Cao Khiêm
 76. Nhà báo Nguyễn Thị Thúy Nga
 77. Nhà báo Phùng Thị Thu Hằng
 78. Nhà báo Đoàn Đức Minh
 79. Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Vân
 80. Nhà báo Lê Thị Hường
 81. Nhà báo Vũ Xuân Tình
 82. Nhà báo Nguyễn Ngô Quỳnh Anh