Chi hội Nhà báo Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT

Trung tâm Thông tin là đơn vị thuộc Bộ Thông tin và truyền thông, thực hiện chức năng tổ chức, quản lý thống nhất hoạt động thông tin và tư liệu về báo chí; xuất bản; bưu chính, chuyển phát; viễn thông Internet; công nghệ thông tin, điện tử; truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Điện thoại: 04.35563460 - 04.35563457; Fax: 04.35563458

Email: tt_tt@mic.gov.vn

Ban Chấp hành Chi hội

 1. Nhà báo Lê Quang Sơn
 2. Nhà báo Phạm Thanh Bình

 Hội viên

 1. Nhà báo Trương Minh Tuấn
 2. Nhà báo Nguyễn Văn Tạo
 3. Nhà báo Võ Quốc Trường
 4. Nhà báo Đào Thanh Bình
 5. Nhà báo Phạm Thanh Bình
 6. Nhà báo Phạm Hương Giang
 7. Nhà báo Trần Vũ Hà
 8. Nhà báo Vương Thu Hạnh
 9. Nhà báo Trịnh Thúy Hòa
 10. Nhà báo Vũ Thị Hương
 11. Nhà báo Bùi Văn Hưng
 12. Nhà báo Bùi Thái Hưng
 13. Nhà báo Nguyễn Doãn Mạnh
 14. Nhà báo Lê Hải Nam
 15. Nhà báo Vũ Thị Nhung
 16. Nhà báo Lê Quang Sơn
 17. Nhà báo Trần Hồng Sơn
 18. Nhà báo Đỗ Tiến Thắng
 19. Nhà báo Trần Văn Sỹ
 20. Nhà báo Lê Hương Giang
 21. Nhà báo Đoàn Công Huynh
 22. Nhà báo Hồ Sỹ Lợi
 23. Nhà báo Phạm Hùng Sinh
 24. Nhà báo Nguyễn Thành Chung