Chi hội nhà báo Tạp chí Tem Việt Nam

Tạp chí Tem Việt Nam ra đời vào 20/9/1992, là cơ quan ngôn luận của Hội Tem Việt Nam và là diễn đàn của các Hội viên  và những người yêu thích sưu tập tem, quan tâm đến tem bưu chính Việt Nam. Tạp chí Tem đã 6 lần được giải Bạc và Bạc lớn trong các cuộc thi về ấn phẩm Tạp chí Tem ở các Triển lãm Tem thế giới.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Điện thoại:  0439438527

Fax: 0438226576

Email: chitctem@yahoo.com

Ban chấp hành Chi hội

 1. Nhà báo Nguyễn Minh Chí - Thư ký Chi hội

Hội viên

 1. Nhà báo Nguyễn Minh Chí
 2. Nhà báo Trần Văn Lý
 3. Nhà báo Nguyễn Ngọc Vỹ
 4. Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Vĩnh
 5. Nhà báo Đào Đức Long
 6. Nhà báo Hoàng Châu Kỳ
 7. Nhà báo Lương Huấn
 8. Nhà báo Mai Thế Nhượng
 9. Nhà báo Vũ Văn Tỵ
 10. Nhà báo Đỗ Mạnh Hùng
 11. Nhà báo Đỗ Mạnh
 12. Nhà báo Hoàng Thị Bích Vân
 13. Nhà báo Trần Thị Mỹ Hằng
 14. Nhà báo Nguyễn Du
 15. Nhà báo Nguyễn Văn Tuân