Syndicate content

CNTT

(ICTPress) - 90% người Việt Nam tham dự khảo sát nhận định họ là lao động dịch chuyển và công việc ngoài văn phòng chiếm 20% quỹ thời gian.

(ICTPress) - Người dùng đang phơi bày các thiết bị và dữ liệu cá nhân cho các mối đe dọa mạng do không "chăm sóc" thiết bị một cách đơn giản.

(ICTPress) - Phiên bản EDO-M - chương trình học chạy trên các thiết bị di động đã được phát triển thêm, hứa hẹn đem đến môi trường học tập lý tưởng, phù hợp xu thế hiện nay.

(ICTPress) - Hà Nội là địa phương dẫn đầu trong 40 tỉnh được xếp hạng về chỉ số SXKD CNTT Việt Nam.

(ICTPress) - Những học sinh xuất sắc nhất sẽ được tiến cử nhận học bổng nghiên cứu tiến sĩ.

(ICTPress) - Khi máy bị tấn công, mã độc Stone Drill tự đưa mình vào quá trình nhớ của trình duyệt ưa thích của người dùng.

(ICTPress) - Việt Nam cũng là một trong số ít quốc gia có những bước tiến rõ rệt trong việc triển khai IPv6.

(ICTPress) - Ứng dụng công nghệ SDN được dự báo là một trong những xu hướng phát triển tương lai của của các hệ thống IX.

(ICTPress) - Công nghệ mạng IoT, cùng với các giải pháp dựa trên đám mây, cho phép các công ty sản xuất có thể tiếp cận nhiều thông tin hơn so với trước đây.

(ICTPress) - Thông tư về danh mục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/4/2017.

(ICTPress) - Dưới đây là danh sách 25 phát minh Công nghệ thú vị, được phát triển tại Châu Á và trên thế giới.

(ICTPress) - Bản đồ cung cấp thông tin thời gian thực về sự ô nhiễm không khí với dự báo hàng giờ và các khuyến nghị về sức khỏe và tập luyện hữu ích.