Cổng TTĐT Bộ TT&TT tăng lượt xem 41,7% so với năm 2011

(ICTPress) - Năm 2012, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bộ TT&TT (www.mic.gov.vn) đã có 112 triệu lượt xem, trung bình 10,1 triệu/tháng, tăng 41,7% so với năm 2011.

Website của Bộ cũng đã cập nhật 2.082 tin bài tiếng Việt, 49 tin bài tiếng Anh, 70 tin video, 165 văn bản (trong đó có 47 văn bản quy phạm pháp luật và 118 văn bản chỉ đạo điều hành). Dự kiến cả năm, số lượng tin, bài đạt 2.300 tin, 77 tin video (năm 2011 có 1.581 tin bài, 51 tin video).

Ngày 19/6/2012, Website của Bộ đã được Ban Tổ chức giải thưởng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2011 đánh giá là Cổng TTĐT cung cấp đầy đủ thông tin nhất năm 2011.

Trong năm qua, Website của Bộ TT&TT cũng là trang tin điện tử cấp Bộ đầu tiên ứng dụng đọc thông tin qua điện thoại di động thông minh, kết quả sản phẩm nghiên cứu đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2012 do Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT chủ trì thực hiện.

Đạt được kết quả này, là trong năm qua Trung tâm Thông tin, cơ quan quản lý Cổng TTĐT của Bộ TT&TT đã tiếp tục đổi mới trong công tác thu thập và cập nhật thông tin. Nhiều tin bài được cập nhật nhanh chóng ngay khi đang diễn ra sự kiện, trung bình tin tức được cập nhật nhanh chóng trong vòng 3 giờ sau khi sự kiện kết thúc.

Ngoài thực hiện công tác quản lý Trang TTĐT Bộ TT&TT, năm 2012, công tác thông tin của Trung tâm Thông tin đã có bước phát triển, đổi mới đáp ứng được các yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TT&TT. Trung tâm Thông tin đã chủ trì và phối hợp tốt với các đơn vị trong Bộ TT&TT về công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích, trả lời công luận trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về TT&TT như: tuyên truyền hoạt động, sự kiện lớn của Ngành, tổ chức cho phóng viên một số báo, đài trung ương và của Ngành tìm hiểu, viết bài thực tế tại một số tỉnh miền núi về các hoạt động của Bộ; Xây dựng các ấn bản phẩm thông tin với nội dung phong phú, cung cấp thông tin, tư liệu tham khảo cho lãnh đạo và các cán bộ trong Ngành và Chuyên san Phụ nữ Bưu điện.

NH

Tin nổi bật