Có nên yêu cầu dùng một phần mềm quản lý đại lý Internet?

(ICTPress) - Từ năm 2005, việc quản lý Đại lý Internet (gọi tắt là Đại lý) của các doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ Internet (ISP) được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 trên cơ sở Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ).

Theo Thông tư này thì các ISP (Internet Service Provider) phải xây dựng phần mềm quản lý Đại lý và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đại lý của DN nào thì phải sử dụng phần mềm của doanh nghiệp đó.

Còn theo Công văn số 2520/BBCVT-VT ngày 14/2/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin Truyền thông) có hướng dẫn đại lý Internet ngoài việc tuân theo các quy định chung về hợp đồng còn phải “Cam kết của Đại lý về việc sử dụng phần mềm của Đại lý do doanh nghiệp trang bị và cài đặt cho Đại lý”.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ thay thế Nghị định 55/2001/NĐ-CP nêu trên thì quản lý Đại lý không yêu cầu DN thực hiện quản lý Đại lý bằng phần mềm.

Mặc dù vậy, các Sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh thành vẫn liên tục triển khai các đợt kiểm tra Đại lý và yêu cầu Đại lý phải cài đặt phần mềm quản lý, thậm chí có nơi còn yêu cầu Đại lý của DN này lại dùng phần mềm của DN kia. Cụ thể như trường hợp mới đây nhất vào ngày 9/1/2013, Sở TT&TT tỉnh Cà Mau đã có Công văn số 11/STTTT-BCVT yêu cầu tất cả các Đại lý trên địa bàn tỉnh phải dùng phần mềm quản lý OneNET - vốn là sản phẩm riêng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT.

Dưới góc độ quản lý thì việc thực hiện đồng nhất như vậy mang lại một số thuận lợi nhất định. Nhưng dưới góc độ kinh doanh thì điều đó đồng nghĩa với việc chỉ mang lại lợi ích cho một DN mà gây khó khăn cho các DN khác; đồng thời tạo cạnh tranh không công bằng giữa các DN.

Do đó, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có hướng dẫn cụ thể, đồng bộ, đảm bảo hài hòa giữa việc quản lý và lợi ích các bên để các Sở TT&TT và DN có cơ sở thực hiện, hạn chế những bất cập.

Cách Tân

Tin nổi bật