Giải báo chí toàn quốc về dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2011

(ICTPress) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) (1996 – 2011) và ghi nhận, động viên, khen thưởng những cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có tác phẩm báo chí chất lượng tốt tuyên truyền về DS-KHHGĐ, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Bộ Y tế, phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Dân số - KHHGĐ năm 2011.

Ảnh minh họa: baodientuchinhphu

Các tác phẩm dự thi cần phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả các nội dung sau:

-  Việc phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và của các địa phương, cơ sở trong cả nước (cụ thể là Kết luận 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; Pháp lệnh Dân số, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh DS và các Nghị định hướng dẫn thực hiện; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 18/8/2010 -của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị, Quyết định của Chính phủ về Tháng hành động quốc gia về Dân số, Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2015).

-  Những thành tựu, kết quả của công tác DS-KHHGĐ trong 50 năm qua (1996 - 2011), đặc biệt là những thành tựu, kết quả đạt được trong giai đoạn 2001 – 2010 và năm 2010 của cả nước, của các địa phương, cơ sở (cụ thể là Mức sinh giảm mạnh và đã được duy trì ở mức thay thế; tốc độ gia tăng dân số nhanh đã được kiềm chế)… Giới thiệu, tuyên truyền các tập thể, cá nhân trong cả nước và quốc tế có thành tích xuất sắc đối với công tác DS-KHHGĐ thời gian qua.

-  Những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011 – 2020 của các nước, của các địa phương, cơ sở (cụ thể là Mức sinh biến động khó lường và rất khác biệt giữa các tỉnh; nhu cầu cung cấp phương tiện, dịch vụ KHHGĐ cho khách hàng ngày càng lớn…).

- Tiến độ, giải pháp và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 như: giảm tỷ lệ sinh, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ sáng lọc trước sinh, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh, số người sử dụng mới các biện pháp tránh thai hiện đại của các địa phương. Đặc biệt là phát hiện, giới thiệu những điển hình tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch năm.

- Những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai công tác DS-KHHGĐ của các địa phương và cơ sở…

Các loại hình báo chí tham dự Giải là: báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình).

Tác phẩm báo chí được xét thưởng bao gồm các thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí… được các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước sử dụng kể từ ngày 11/7/2010 (ngày Dân số thế giới) đến hết ngày 15/10/2011.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm tham dự.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 1/4/2011 đến hết ngày 15/10/2011 (tính theo dấu Bưu điện) được gửi về: Ban Thư ký Giải báo chí toàn quốc về công tác DS-KHHGĐ, Hội Nhà báo Việt Nam, 59  Lý Thái Tổ, Hà Nội.

ĐL

Tin nổi bật