Syndicate content

Tri thức chuyên ngành

(ICTPress) - Windows 8 hoàn hảo cho cả công việc, giải trí và đồng hành cùng với thế giới của bạn.

(ICTPress) - TCP/IP ban đầu được Vint Cerf và Bob Kahn xây dựng theo hợp đồng tại Bộ Quốc phòng Mỹ.

(ICTPress) - Quản lý rủi ro doanh nghiệp là một trình kiểm soát kinh doanh, ngày càng quan trọng và các bên liên quan đã quan tâm nhiều hơn về rủi ro.

(ICTPress) - Các nhà phân tích tin Google đã kiếm được 14,7 USD/1000 tìm kiếm trong năm 2010, và ít hơn trong năm 2011.

(ICTPress) - Điện thoại thông minh cho phép chúng ta sử dụng ít hơn “các thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng”.

(ICTPress) - Nay người sử dụng có thể tìm kiếm trong nhiều tệp từ nhiều rất chương trình như Microsoft Office, Adobe Acrobat, Powerpoint…

(ICTPress) - Thời buổi khủng hoảng kinh tế, việc cắt giảm mà các doanh nghiệp thường nghĩ đến đầu tiên là: chi phí marketing. Tuy nhiên, vấn đề sẽ là giảm chứ không phải cắt.

(ICTPress) - Bên cạnh việc tập trung vào 5 chữ "S", để khai thác toàn diện tiềm năng của dịch vụ 3G, các nhà khai thác tại Việt Nam cũng nên quan tâm tới các yếu tố quan trọng khác.

(ICTPress) - Sau khi tải về hệ điều hành iPhone, iPod touch và iPad mới nhất, iOS 6, một phần thú vị là đang tìm kiếm và tự hỏi cái gì là mới.

(ICTPress) - Người đọc Wikipedia trực tuyến giờ đây có thể làm ra các sách điện tử (e-book) với nội dung riêng cho mình.

(ICTPress) - Việt Nam có nhiều thách thức khi triển khai băng rộng. Giải pháp không dây cố định (Fixed Wireless) có thể đáp ứng thách thức?

(ICTPress) - Các giải pháp mạng sáng tạo của ECI Telecom, nhà cung cấp giải pháp mạng của Israel, tập trung cho từng đối tượng, nhu cầu cụ thể và từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp viễn thông.