JavaScript là tương lai của lập trình?

(ICTPress) - JavaScript là một ngôn ngữ lập trình để làm trang web tương tác. Các slideshow, pop-up quảng cáo và tính năng tự động hoàn toàn của Google là tất cả các ví dụ của JavaScript trong công việc.

JavaScript lần đầu được Brendan Eich sáng tạo tại Netscape vào năm 1995 - có tên là Mocha trong giai đoạn phát triển, được tung ra ở dạng beta với tên LiveScript và cuối cùng được đặt tên JavaScript để phổ biến Java (một ngôn ngữ lập trình khác) vì các mục đích tiếp thị.

Đầu tiên, các nhà phát triển đã không coi trọng JavaScript, bởi vì ngôn ngữ này không được xem như là một ngôn ngữ nghiêm túc như Java, Ruby hay Python, là những ngôn ngữ phía server. JavaScript đã là lớp phủ kem trên chiếc bánh, chỉ chịu trách nhiệm trải nghiệm người dùng. Nhưng ngôn ngữ này tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, thường được khuyến nghị như là ngôn ngữ đầu tiên dành cho người mới bắt đầu. Nếu bạn sử dụng JavaScript với một khung được gọi là Node.js, bạn nay có thể thực sự sử dụng JavaScript như là một ngôn ngữ phía server.

Tại sao JavaScript được sử dụng rộng rãi?

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía client (máy khách) duy nhất. Do đó, đang được sử dụng trên hầu hết các trang web. Đây là một trong những lý do tại sao Codecademy tung ra JavaScript như là ngôn ngữ đầu tiên dành cho người sử dụng để học tập. Không giống như các ngôn ngữ truyền thống có thể được dạy tại khoa máy tính ở trường đại học, JavaScript hoàn toàn được sử dụng trong công việc nếu ai đó bắt đầu làm việc như là một người phát triển web.

Cũng kể từ khi JavaScript chạy trên một trình duyệt, bạn không cần phải tải phần mềm về để sử dụng nữa. Tất cả thứ bạn muốn là một biên tập văn bản (chẳng hạn như TextWrangler hay TextEdit) và một trình duyệt. Đây là một lợi ích rõ ràng cho các lập trình viên mới vào nghề.

Mặc dù có sự tiện ích, các lập trình viên không xem JavaScript là một ngôn ngữ hoàn hảo - mà nó khá rắc rối. CoffeeScript là một nỗ lực để thay đổi điều này - nó làm cho JavaScript giống như Ruby hay Python nhiều hơn bằng cách từ bỏ các dấu ngoặc móc và chấm phẩy và bổ sung khoảng trắng và các thụt lề. Những thay đổi này là cho code đọc được dễ dàng hơn, dù bạn quay lại mã cũ và cố gắng ghi nhớ những gì đã làm hay làm trong một dự án với một lập trình viên khác.

JavaScript có thể làm gì?

Đầu tiên, như đề cập trên đây, JavaScript có thể được sử dụng để xây dựng toàn bộ một trang nếu được sử dụng với Node.js và MongoDB (một cơ sở dữ liệu). Node.js là không đồng bộ, và điều này làm tăng quy mô và rất phù hợp cho tất cả dữ liệu lớn ra ngoài. Ví dụ, một nhà phát triển tìm thấy gửi 600 thư điện tử với Node.js chỉ mất 3 giây, và mất 30 giây với PHP. MongoDB là một cơ sở dữ liệu hướng văn bản được xây dựng quy mô những vẫn thiếu chức năng để mang lại sự tốt nhất cho cả hai thế giới.

JavaScript hiện là một trong những cách được ưa chuộng để phát triển các ứng dụng cho giao diện người sử dụng (UI) mới của Windows 8. Đây là ngôn ngữ hàng đầu được sử dụng trên Github. Rất nhiều trang được xây dựng nhờ Node, trong đó có Klout, Storify và Yammer. Do có thể sử dụng chung ngôn ngữ phía trước và sau đã làm cho các đội phát triển dễ dàng hơn nhiều.

Riêng về mình JavaScript chịu trách nhiệm về các hoạt ảnh như các cửa sổ pop-up và với AJAX, các trang này đã cho thấy dữ liệu mới mà không cần một làm mới (refresh) trang. Một ví dụ của AJAX hoạt động ở đây là chúng ta xem khi nào bạn bấm vào một hình ảnh, URL và màn hình thay đổi mà không cần làm mới toàn bộ trang. AJAX là chữ viết tắt của Asynchronous JavaScript And Xml, do đó nó không thể được sử dụng tách rời khỏi JavaScript.

JavaScript là ngôn ngữ của tương lai?

HTML5 được cho là cuối cùng của Flash, nhưng nếu HTML5 là công cụ tổ chức, đó là JavaScript đang chiếm lấy chỗ của thành phần Flash. Các video này hay các hình ảnh khác được sử dụng để đáp ứng trong một plugin nay được dùng với JavaScript, chạy trên trình duyệt của bạn, do đó bạn không phải tải về một plugin bên thứ ba để xem nó, và các nhà phát triển biết mọi người đang có được trải nghiệm tương tự.

Kể từ khi JavaScript bắt đầu là ngôn ngữ như Java nhưng đã không thể có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tương tự, và đôi chút ngạc nhiên để bất cứ ai cược là sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh. Đây cũng không phải là một hùng biện nhất - các lập trình viên cho rằng Ruby hay Python được viết theo cách bạn không trông đợi vào, do đó nó tự nhiên hơn. Nhưng một ngôn ngữ chỉ tốt như các công cụ đi kèm, và nhờ có các bổ sung như Node.js, iQuery (một thư viện), JSON (JavaScript Object Notation) và MongoDB, JavaScript có một tương lai tươi sáng.

Quang Minh

Tin nổi bật