Trải nghiệm xe đạp công cộng

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai thí điểm lắp đặt 61 trạm xe đạp công cộng trong thời hạn một năm với khoảng 600 xe trên địa bàn năm quận. Người dùng cài đặt ứng dụng TNGo về điện thoại, quét mã QR gắn trên xe để thuê và mở khóa xe và có thể thanh toán qua các ví điện tử.

Trạm xe đặt ở các vị trí có nhu cầu sử dụng cao.

Trong thời gian thí điểm, giá thuê mỗi lượt 5.000 đồng/30 phút và vé ngày là 50.000 đồng/ngày cho tất cả người sử dụng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 420 lượt thuê, khoảng 325 giờ, di chuyển hơn 2.100km.

Sau thời gian thí điểm, thành phố Đà Nẵng sẽ tổng kết, đánh giá và xem xét nhân rộng mô hình nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường, hướng tới hệ thống giao thông xanh bền vững.

Cùng đạp xe trên phố.

Nguồn: https://nhandan.vn/trai-nghiem-xe-dap-cong-cong-post746305.html

Tin nổi bật