Sẽ có 2,6 tỷ thuê bao băng rộng di động mới vào năm 2022

(ICTPress) - 6 năm tới, sẽ có hơn 1 triệu thuê bao băng rộng di động mới mỗi này. Điều này có nghĩa là sẽ có thêm 2,6 tỷ thuê bao băng rộng di động mới vào cuối năm 2022.

Báo cáo di động (Mobility Report) của Ericsson tháng 6/2017 tiếp tục dự báo sự tăng trưởng của công nghệ di động, trong đó có các kết nối IoT và LTE. Báo cáo cũng có các thông tin về việc không kết nối có thể được kết nối kinh tế như thế nào nhờ thúc đẩy hạ tầng di động hiện tại và đóng góp của 5G cho vận tải công cộng qua các phương tiện được tự động hóa an toàn hơn.

Theo Báo cáo, công nghệ LTE sẽ là công nghệ chủ đạo vào năm 2018, trở thành công nghệ di động tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử.

Ericsson cũng cho biết chỉ mất 5 năm để LTE bao phủ 2,5 tỷ người, so với 8 năm cho 3G. Đã có 250 triệu thuê bao LTE mới trong riêng quý đầu của năm 2017.

Tổng lưu lượng trên các mạng di động cũng tăng trưởng 70% trong 12 tháng kết thúc vào quý I - năm tăng trường dữ liệu di động theo năm nhanh nhất trên toàn cầu kết từu năm 2013 và dự kiến tăng gấp 8 lần mức độ hiện tại vào năm 2022, báo cáo dự báo. Sự tăng trưởng gần đây đã được thúc đẩy nhờ sự gia tăng tiêu thụ bùng nổ ở Ấn Độ.

Cũng theo báo cáo, sẽ có 90% thuê bao smartphone là thuê bao 3G và 4G. Khả năng chi trả cho thiết bị nhiều hơn cũng làm gia tăng sự chấp nhận smartphone. Cuối năm 2016, đã có 3,9 tỷ thuê bao smartphone. Phần lớn các thuê bao này (90%) là thuê bao 3G và 4G. Vào năm 2022, số thuê bao smartphone dự báo sẽ đạt 6,8 tỷ, phần lớn thuê bao trong số này sẽ là thuê bao băng rộng di động.

Số thuê bao di động theo công nghệ

Tăng trưởng toàn cầu về dữ liệu di động cũng thúc đẩy triển khai 5G. Báo cáo dự báo sẽ có hơn 500 triệu thuê bao 5G toàn cầu vào năm 2022, không bao gồm các kết nối IoT. Cũng vào năm 2022, theo dự báo 5G sẽ bao phủ khoảng 15% dân số thế giới.

Minh Anh

Tin nổi bật