Thông tin nào được tìm kiếm nhiều nhất trên Website Bộ TT&TT?

(ICTPress) - Trong vòng 4 năm gần đây, số lượng người truy cập Website Bộ đã tăng lên 1 cách đáng kể. Chỉ mới trong vòng 9 tháng đầu năm 2011, lượt truy cập website đã là 66.076.082, tăng gần 42% so với năm 2010 (46.603.222)...

Theo kết quả khảo sát bằng thăm dò ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) (www.mic.gov.vn) về lĩnh vực thông tin cung cấp trên website mà độc giả quan tâm trong vòng 1 tháng, thông tin quan tâm nhất thuộc về các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT (chiếm tỉ lệ 32,84%); tiếp đó là thông tin số liệu thống kê 29,85%, tin tức 14,18%, thủ tục hành chính 8,96%.

Đây là những con số được nhóm nghiên cứu đề tài khoa học “Nghiên cứu nâng cao hoạt động truyền thông của Bộ TT&TT qua Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT” của Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT thực hiện để tìm ra cách thức truyền thông hiệu quả nhất của Bộ qua Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Về đánh giá về mức độ tìm thấy các nội dung quan tâm trên Website Bộ, mức độ thường xuyên tìm thấy thông tin quan tâm chiếm 30%, thỉnh thoảng chiếm 29,47%, mức độ rất ít khi chiếm 26,8% và không bao giờ chiếm 13,68%. Theo kết quả này cho thấy, mức độ độc giả tìm thấy thông tin họ quan tâm trên Website Bộ chiếm tỉ lệ cao (gần 60%), tuy vậy mức độ ít tìm thấy và không tìm thấy cũng chiếm khá cao (40%).

Về đánh giá cách sắp xếp nội dung trên website có 203 lượt bình chọn cho thấy, tỉ lệ đánh giá là hợp lý và dễ tìm kiếm chiếm 53,7%. Mức độ chưa hợp lý và khó tìm kiếm chiếm 46,3%. Theo đánh giá này, thì mức độ khó tìm kiếm cũng chiếm khá cao.

Trong vòng 4 năm gần đây, số lượng người truy cập Website Bộ đã tăng lên 1 cách đáng kể. Chỉ mới trong vòng 9 tháng đầu năm 2011, lượt truy cập website đã là 66.076.082, tăng gần 42% so với năm 2010 (46.603.222) và tăng gấp 3 lần so với năm 2008 (21.288.527). Số liệu này cũng cho thấy Website Bộ đã thu hút được sự quan tâm rất lớn và ngày càng tăng của người dân.

Thống kê truy nhập website Bộ tính đến tháng 9/2011

Bảng xếp hạng đánh giá các website của Alexa (http://alexa.com.vn) đã cho thấy rõ sự phát triển của Website Bộ trong năm 2011. Từ thứ tự 3.905 (tháng 1/2011) trong các website tại Việt Nam, Website Bộ đã vươn lên thứ 1.730 (tháng 9/2011) trong vòng 9 tháng đầu năm 2011 và có xu hướng tiếp tục vươn lên những thứ hạng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Tỷ lệ truy nhập website Bộ từ các nước và vùng lãnh thổ

Lượng khách truy cập trong nước được xác định chiếm 39,29%, lượng khách truy cập từ nước ngoài là khá lớn, chiếm 29,59% tổng số khách truy cập, chủ yếu là từ Mỹ, Australia, Trung Quốc, Singapore và một số nước phát triển trong khu vực châu Á và châu Âu. Theo số liệu thống kê, số lượng khách truy cập không xác định được địa chỉ IP chiếm tới 31,12% do vậy cũng chưa xác định được là đối tượng truy cập từ trong hay ngoài nước.

Qua thực hiện đề tài này, Trung tâm Thông tin sẽ đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả truyền thông của Bộ qua website Bộ. Nhóm nghiên cứu đề tài này cũng kiến nghị Bộ sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2011/NĐ-CP đặc biệt hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Ban Biên tập, cơ chế tài chính… cho việc vận hành Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Đây sẽ là các căn cứ để cho các Bộ, ngành xây dựng các quy định cho hoạt động của website của cơ quan mình.

Nhóm thực hiện đề tài cũng mong muốn các đơn vị của Bộ phối hợp với Trung tâm thông tin trong việc xây dựng các quy định hoạt động của Website Bộ để tăng cường cung cấp thông tin trong lĩnh vực đơn vị quản lý cập nhật lên Website Bộ nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân và cho xã hội nắm bắt được thông tin quản lý và phát triển của ngành và tích cực phối hợp với Trung tâm thông tin trong việc trả lời các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý của ngành.

 Lan Phương

Tin nổi bật