Thành lập Chi hội nhà báo Tri thức và Thời đại

(ICTPress) - Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Huy Luận vừa có Quyết định thành lập Chi hội nhà báo Tạp chí Tri thức và Thời đại, thuộc Liên chi hội nhà báo TT&TT.

Tạp chí Tri thức và Thời đại số 1 và 2 năm 2014

Tạp chí Tri thức Thời đại là đơn vị thuộc Cục Xuất bản, Bộ TT&TT được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT số: 1118 /QĐ-BTTTT ngày 22/6/2012 về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tri thức Thời đại.

Tạp chí Tri thức Thời đại có chức năng thông tin về công tác quản lý nhà nước và hoạt động về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; tuyên truyền, phố biến đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xuất bản; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tới bạn đọc.

Tạp chí Tri thức Thời đại là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Giấy phép hoạt động Báo chí do Bộ TT&TT cấp, gồm giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử.

Hội viên nhà báo Đỗ Minh Quân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tri thức và Thời đại được cử làm Thư ký lâm thời của Chi hội.

Địa chỉ tòa soạn Tạp chí Tri thức và Thời đại, số 10 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Minh Anh

Tin nổi bật