Bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập cho Tạp chí CNTT&TT

(ICTPress) - Để kiện toàn tổ chức cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), sáng nay 1/10, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cho Tạp chí CNTT&TT.

Ngày 30 tháng 9 năm 2013, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Đinh Thị Thu Phong, Trưởng phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí CNTT&TT, Bộ TT&TT.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2013.

Thứ trưởng Bộ TT&TT trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập cho bà Đinh Thị Thu Phong

Phát biểu tại Lễ nhận quyết định bổ nhiệm, bà Đinh Thị Thu Phong cho biết về công tác tại Tạp chí CNTT&TT là trách nhiệm và trọng trách bởi Tạp chí CNTT&TT có bề dày hơn 50 năm phát triển. Đây là thử thách không nhỏ nhưng là cơ hội phấn đấu thêm trong quá trình công tác của mình và hết mình trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Lễ trao quyết định

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu cho biết đồng chí Đinh Thị Thu Phong đã công tác lâu năm tại Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện và Học viện Công nghệ BCVT, là người có trách nhiệm và năng lực. Việc bổ nhiệm này khẳng định sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ đối với cán bộ. Tạp chí CNTT&TT là tạp chí gắn nhiều với khoa học công nghệ. Việc bổ nhiệm lãnh đạo cho Tạp chí sẽ hỗ trợ rất nhiều cho mảng khoa học công nghệ của Tạp chí.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng đề nghị Phó Tổng Biên tập Đinh Thị Thu Phong dành thêm thời gian tìm hiểu thêm lĩnh vực báo chí để hoàn thành nhiệm vụ.

Lan Phương

Tin nổi bật