Bộ TT&TT ban hành Quy chế giao ban báo chí Ngành

(ICTPress) - Hôm nay 22/1/2014, Báo chí ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức giao ban tháng 12 và là giao ban cuối năm Quý Tỵ. Thứ trưởng Bộ TT&TT đã đến dự và phát biểu chỉ đạo công tác báo chí Ngành.

Ảnh: Xuân Lộc

Hội nghị đã thông báo Quy chế giao ban Báo chí ngành TT&TT vừa được Bộ TT&TT ban hành ngày 17/1/2014. Theo đó Giao ban Báo chí ngành TT&TT nhằm đánh giá tình hình hoạt động, việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, đưa ra định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trực thuộc ngành TT&TT (cơ quan báo chí Ngành), góp phần tăng cường công tác quản lý thông tin đối với hoạt động của các cơ quan báo chí Ngành, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan báo chí Ngành trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí Ngành.

Đánh giá công tác nội dung thông tin trong năm qua, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT Trần Vũ Hà cho biết báo chí Ngành đã luôn bám sát định hướng thông tin theo chức năng của mình; Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động quản lý nhà nước của Bộ TT&TT trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT; Thông tin, tuyên truyền phổ biến mọi mặt hoạt động thực tiễn của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT; Thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật của đất nước và thế giới.

Trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ TT&TT, báo chí Ngành đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT, ông Trần Vũ Hà cho biết thêm.

Phát biểu về công tác hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TT&TT Nguyễn Huy Luận cho biết trong năm qua Liên chi hội đã hoạt động, quy tụ được các hội viên với sự hỗ trợ, đóng góp của các đơn vị Báo chí của Ngành. Công tác Hội nhà báo đã được Liên chi hội triển khai đồng bộ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TT&TT Nguyễn Huy Luận cũng đã thông báo một số công tác hội sắp tới và đề nghị các chi hội, hội viên tham gia tích cực như Hội diễn tiếng hát của những người làm báo toàn quốc và tham gia Giải báo chí quốc gia 2013.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã cảm ơn, biểu dương sự đóng góp của toàn bộ các cơ quan báo chí trong Ngành về những tích cực, chủ động tuyên truyền các hoạt động của Đảng và Nhà nước, và và các hoạt động của Ngành TT&TT.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng mong Các cơ quan báo chí Ngành phát huy được những ưu điểm, tiếp tục phát triển trong năm 2014.

Về công tác năm 2014, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết báo chí TT&TT tiếp tục khắc phục những tồn tạị, đặc biệt báo điện tử; Tiếp tục quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên để có được những nhạy cảm về báo chí; Tập trung tuyên truyền bài bản, liên tục về Luật Báo chí sửa đổi, xây dựng Luật An toàn thông tin; Tiếp tục thực hiện Luật Xuất bản sửa đổi và các luật liên quan và một số sự kiện của ngành TT&TT như Đề án số hóa Phát thanh Truyền hình, tái cơ cấu thị trường Viễn thông, trong đó có tái cơ cấu VNPT.

LP

Tin nổi bật