Báo điện tử VnMedia thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc

(ICTPress) - Báo Điện tử VnMedia, trực thuộc Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) trân trọng thông báo, kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2012, Báo điện tử VnMedia chính thức thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc như sau:

Địa chỉ  mới:  30 PHỐ HÀNG CHUỐI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, TP. HÀ NỘI

Số điện thoại liên hệ:

Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác không thay đổi.

Báo điện tử VnMedia trân trọng thông báo tới các đối tác, khách hàng, và các tổ chức, cá nhân có liên quan về sự thay đổi này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị trong thời gian qua và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn của Quý vị trong thời gian sắp tới.

Báo điện tử VnMedia

Tin nổi bật