Báo chí Ngành đã phản ánh toàn diện kinh tế - xã hội của đất nước

(ICTPress) - "Báo chí ngành đã tuyên truyền tốt trong năm qua, phản ánh toàn diện các nội dung nóng, sát thực góp phần ổn định kinh tế xã hội đất nước".

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ trì giao ban báo chí ngành TT&TT cuối cùng của năm 2011 (Ảnh: TTTT)

Trong năm qua, báo chí Ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo định hướng của Nhà nước đối với các cơ quan báo chí; các nội dung quản lý nhà nước của Ngành đã được đăng tải đậm nét. Báo chí Ngành đã sánh được với các cơ quan báo chí ngoài ngành”, là những đánh giá của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Thành Hưng tại giao ban báo chí Ngành cuối năm 2011.

Báo chí ngành đã tuyên truyền tốt báo chí Ngành trong năm qua đã phản ánh toàn diện các nội dung nóng, sát thực góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt tuyên truyền tốt về phát triển Ngành TT&TT như đã có các bài về thực chất Bưu chính lỗ... để xã hội hiểu rõ Ngành ta hơn. Tuy nhiên, Thứ trưởng đề nghị các báo chú ý việc rút tít nhiều lúc còn giật gân, câu khách.

Theo đánh giá của Trung tâm Thông tin, Cục Báo chí và Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, trong năm qua, báo chí Ngành phản ánh toàn diện 5 lĩnh vực của Bộ quản lý theo hướng tích cực, định hướng tốt dư luận xã hội, góp phần vào việc hoạch định chính sách cho cơ quan quản lý: quản lý tin nhắn rác, quản lý thuê bao di động trả trước; sự kiện thành lập Cục Viễn thông và Nghị định 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông; việc mua bán - sáp nhập doanh các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, đặc biệt là việc sáp nhập EVN Telecom vào Viettel; các báo đã có các bài viết làm rõ vấn đề các báo đưa thông tin sai lệch về việc VnPost lỗ trên 1.000 tỷ đồng. Thông tin của các báo Ngành đưa ra đã kịp thời đã giúp dư luận có cái nhìn đúng đắn và giúp xử lý tốt những khủng hoảng thông tin của Tổng công ty Bưu chính (VNPost)… Trung tâm Thông tin cho biết hai báo điện tử mới là ICTPress và Infonet đều đã đã hoạt động tốt.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đề nghị trong thời gian tới, báo chí Ngành tiếp tục tuyên truyền về Hội nghị điểm bưu điện văn hoá xã; về Đề án đưa thông tin về cơ sở; về phong trào thi đua ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới; về các chính sách, đề án của Chính phủ đã và đang được triển khai có hiệu quả; thành tựu của ngành TT&TT trong năm qua.

Trong năm 2012, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo báo chí Ngành phải bám sát hơn nữa định hướng của Bộ, chú ý tới khâu sáp nhập, không sở hữu chéo trong viễn thông và CNTT. Cạnh tranh ở ta mới chỉ là giữa các doanh nghiệp nhà nước, năm 2012 sẽ tiếp tục tái cấu trúc, cổ phần hóa, tránh canh tranh tùy tiện.

An toàn thông tin là vấn đề cần quan tâm hơn nữa trong năm 2012. Vietnamnet cần chia sẻ với các báo khác về khắc phục mất an toàn trong năm qua. Hai báo điện tử VNMedia và Infonet tiếp tục tuyên truyền về Ngành như đã làm, VietnamNet tiếp tục có các bài chính luận như đã làm rất được hoan nghênh. Các cơ quan báo chí như Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc tế tiếp tục phát huy, làm tốt công tác đối ngoại, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đề nghị.

Mai Anh

Tin nổi bật