Vai trò của báo chí trong việc phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”

(ICTPress) - Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng hiện đại và nhanh nhạy, từ đó góp phần đưa các quốc gia xích lại gần nhau thông qua mạng Internet và các vệ tinh viễn thông…

Tận dụng lợi thế này, Việt Nam đang là một trong các quốc gia hội nhập rất nhanh chóng trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị nhằm thực hiện thắng lợi tiến trình hội nhập quốc tế. Điều này là một lợi thế để các cơ quan báo chí Việt Nam thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước thành công.

Hiện nay, thế giới và các nước trong khu vực đang trải qua nhiều diễn biến phức tạp và nhanh chóng. Các cuộc chiến tranh nổ ra liên tục, những cuốc tranh chấp và xung đột giữa các quốc gia dân tộc diễn ra ngấm ngầm và công khai. Những mưu toan gây bạo loạn, lật đổ cộng với vô vàn những sự cố bất thường về thiên tai dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế, an ninh chính trị trên toàn thế giới và khu vực, trong đó có Việt Nam.

Để nhân dân có nhân thức đúng đắn về tình hình thế giới và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào hết, Báo chí cách mạng Việt Nam phải là công cụ tuyên truyền hữu hiệu nhất góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúng ta còn nhớ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những bài xã luận có lời lẽ đanh thép, những bài hát mang đầy khí thế tiến công, những bài thơ mang đậm tình hậu phương đối với tiền tuyến đã góp phần động viên khích lệ bộ đội hăng say diệt giặc. Còn trong giai đoạn xây dựng lại đất nước, những bộ phim, những bài nói, những bài báo đã kịp thời vạch trần tội tham nhũng, tham ô, sự quan liêu của nhiều cấp, nhiều ngành. Đồng thời những người làm báo đã kịp thời có những tác phẩm ca ngợi những tấm gương điển hình tiên tiến, ca ngợi tuổi trẻ sáng tạo, tinh thần cảnh giác cách mạng, khơi dậy tình yêu Tổ Quốc. Đặc biệt báo chí Cách mạng đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong những năm gần đây đã góp phần động viên tinh thần và tạo lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Đối với việc phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” báo chí luôn giữ một vai trò quan trọng nhằm phản bác lại những luận điệu vu cáo, bôi nhọ của các lực lượng chống phá Cách mạng Việt Nam. Theo con số thống kê gần đây, với khoảng 40 đài phát thanh và truyền hình có chương trình tiếng Việt, gần 500 tờ báo in bằng tiếng Việt từ nhiều tổ chức phản động trong nhiều nước trên thế giới có nội dung chống phá, kích động, bôi nhọ lãnh tụ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chính vì lẽ đó mà báo chí của ta phải có trách nhiệm tiên phong trong việc phản bác lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các lực lượng thù địch.

Báo chí thực sự là một công cụ sắc bén trong cuộc đấu tranh tư tưởng, thường xuyên có những bài viết chống lại các quan điểm thù địch, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc nảy sinh trong đội ngũ cán bộ Đảng viên, quần chúng và đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. Để làm tốt công tác tuyên truyền, báo chí của ta đã chủ động làm tốt các việc sau:

Một là: Nhanh nhạy, kịp thời phản bác lại những luận điểm bóp méo và vu cáo của kẻ địch, vạch trần động cơ, ý đồ xấu xa đằng sau các sự kiện. Các bài viết luôn bám chắc đường lối quan điểm của Đảng, luật pháp của Nhà nước, thể hiện được tính chiến đấu cao.

Hai là: Các bài viết luôn có sự chủ động, tích cực, sáng tạo, lý luận sắc bén, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người.

Ba là: Báo chí của ta đã chủ động và tích cực phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ở các mực độ khác nhau. Từ thế bị động chúng ta chuyển sang giành thế chủ động. Đặc biệt, chúng ta đã thể hiện được những vấn đề lớn như: Tự do, dân chủ, nhân quyền, sở hữu, nền kinh tế nhiều thành phần và định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Bốn là: Kết hợp tốt giữa chống và xây với mục tiêu chống quyết liệt và xây tích cực. Các bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần phản bác các luận điệu xuyên tạc, bóp méo, vu cáo, bịa đặt của các thế lực thù địch đồng thời thể hiện được tính đúng đắn, đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước. Báo chí còn xây dựng cách nhìn nhận đúng đắn cho quần chúng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đảng viên - Đây cũng chính là đối tượng chủ chốt mà kẻ địch muốn nhằm vào để kích động, dụ dỗ, lôi kéo nhằm đánh phá ta từ bên trong.

Tóm lại, trong mọi lúc, mọi nơi và mọi thời điểm, công tác tuyên truyền của báo chí luôn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Nó thể hiện được ý chí của Nhà nước, thể hiện được tính dân tộc, tính nhân văn của một quốc gia yêu chuộng hòa bình và luôn tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương của Liên hợp quốc.

Tuy nhiên báo chí của ta trong thời điểm hiện nay cũng mắc không ít những sai phạm, thiếu sót, từ đó gây không ít dư luận trong đời sống xã hội đồng thời tạo kẽ hở để kẻ địch lợi dụng thực hiện âm mưu “Diễn biễn hòa bình”.

Trước tình hình đó, công tác quản lý báo chí trong giai đoạn hiện nay thật sự là cấp bách vì theo con số thống kê với khoảng 680 tờ báo và tạp chí, 750 ấn phẩm mỗi năm tương đương 700 triệu bản. Như vậy tính trung bình mỗi người dân Việt Nam được đọc 8 tờ báo trong một năm. Tuy nhiên, số người ở các đô thị lớn chiếm khoảng 75% còn các vùng xa chỉ đạt 25%. Hệ thống phát thanh và truyền hình đã phủ sóng rộng khắp trên toàn quốc. Ngoài ra còn có thêm truyền hình kỹ thuật số, báo điện tử, báo mạng…

Như vậy, hệ thống báo chí và tuyên truyền của ta đã và đang thật sự mạnh. Nhưng làm thế nào để quản lý được tốt hệ thống truyền thông này đòi hỏi cơ quan quản lý báo chí phải đủ mạnh, phải định hướng được đối tượng quản lý, nội dung quản lý và phương pháp quản lý. Có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà báo về nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, tình yêu đất nước, yêu nhân dân.

Trên thực tế đội ngũ nhà báo đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý báo chí của ta còn thiếu và còn yếu, chưa theo kịp bước chuyển biến của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Một số ít tờ báo có xu hướng chạy theo lợi nhuận. Nhiều bài viết thiếu tôn trọng độc giả, coi tờ báo như của nhà mình, muốn viết gì cũng được. Đặc biệt việc định hướng tuyên truyền nhiều lúc còn chậm, thiếu nhạy cảm, thiếu chủ động sáng tạo và tính thường xuyên liên tục. Để thực sự là một công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước trong việc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, báo chí của ta hơn lúc nào hết phải tự đổi mới mình, luôn đi đầu trong công tác đấu tranh chống lại mọi thế lực thù địch của Đảng và Nhà nước, định hướng quần chúng có nhận thức đúng đắn, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân.

Trần Bình Tám

Tin nổi bật