VNPT, một trong những DNNN hoạt động hiệu quả nhất sau 6 tháng đầu năm

(ICTPress) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2012 đạt 4.38%, giảm 1.25 so với cùng kỳ, trong đó khu vực dịch vụ tăng 5,57%. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 6 tháng đầu năm tăng 12,2% nhưng chỉ số giá dịch vụ bưu chính viễn thông (BCVT) giảm 1,67% so với cùng kỳ.

VNPT Lào Cai giới thiệu các dịch vụ viễn thông cho bà con (Ảnh: NN)

Thị trường Viễn thông - Công nghệ thông tin (CNTT) đầu năm mặc dù bị ảnh hưởng bởi khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, doanh thu thuần lĩnh vực BCVT 6 tháng đầu năm vẫn ổn định và đạt mức tăng trưởng khá cao. Tổng doanh thu thuần BCVT 6 tháng đầu năm ước tính đạt gần 75.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2011.

Ngay từ đầu năm, Tập đoàn VNPT đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm khuyến khích các đơn vị thành viên tích cực hợp tác để cùng phối hợp kinh doanh, thu hút khách hàng, tăng doanh thu, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với những giải pháp này, VNPT đã đạt được những kết quả khả quan trong tình hình khó khăn như sau:

Tổng doanh thu toàn VNPT ước đạt 57.000 tỷ, đạt 42% kế hoạch năm, bằng 118 % so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu BCVT - CNTT đạt khoảng 48.420 tỷ, đạt 42% kế hoạch năm, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng lợi nhuận ước đạt gần 4000 tỷ đạt gần 39% kế hoạch, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận đạt 3.600 tỷ, đạt 35,5% kế hoạch, tăng khoảng 66% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng nộp ngân sách nhà nước đạt 3.000 tỷ, đạt gần 41% kế hoạch tăng gần 5,9% so với cùng kỳ.

VNPT chứng tỏ là một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động hiệu quả nhất. Tuy nhiên, VNPT vẫn cần tiếp tục tìm kiếm những giải pháp, thực hiện việc tái cơ cấu tập đoàn theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả, xứng đáng với sự kỳ vọng của Nhà nước và nhân dân.

TT

Tin nổi bật