Bưu điện cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính cho các cấp hội phụ nữ

(ICTPress) - Bưu điện sẽ cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính dịch vụ tiết kiệm bưu điện, dịch vụ cho vay tiêu dùng, phát triển kinh tế, dịch vụ chuyển tiền cho các cấp Hội và hội viên trên toàn quốc.

Ngày 22/02/2017 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (PNVN) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên Hội Liên hiệp PNVN đã tham dự và chứng kiến Lễ ký.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký giữa ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN và bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp PNVN

Việc ký kết Thỏa thuận của Tổng công ty BĐVN và Hội Liên hiệp PNVN hợp nhằm khai thác tối đa thế mạnh, sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi Bên, đồng thời mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tổng công ty BĐVN sẽ cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam cũng cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính cho các cấp Hội và hội viên gồm: dịch vụ tiết kiệm bưu điện; dịch vụ cho vay tiêu dùng, phát triển kinh tế; dịch vụ chuyển tiền.

Đặc biệt, trên cơ sở nhu cầu của Hội Liên hiệp PNVN về các thông tin quản lý hội viên; Với kinh nghiệm hợp tác với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai việc tạo lập cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế, BĐVN phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ nghiên cứu triển khai thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu hội viên, tổ chức quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu định kỳ theo yêu cầu của Hội Liên hiệp PNVN.

Ngoài ra, hai Bên cũng sẽ tận dụng năng lực, cơ sở vật chất, nguồn lực sẵn có để triển khai các chương trình an sinh xã hội, nhằm hưởng ứng và đóng góp tích cực vào các chương trình chung của Chính phủ, các tổ chức chính trị, xã hội, mang lại lợi ích cho cộng đồng, người dân.

Hội Liên hiệp PNVN và Bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của cán bộ, hội viên, phụ nữ để chủ động phối hợp lựa chọn nội dung triển khai phù hợp.

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định việc ký kết hợp tác giữa hai đơn vị là một hoạt động rất ý nghĩa trước thềm Đại hội lần thứ XII của Hội Liên hiệp PNVN. Hội có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - an ninh - quốc phòng.

Thỏa thuận giữa hai bên có rất nhiều nội dung, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị BĐVN triển khai thỏa thuận hợp tác hiệu quả, nhất là hỗ trợ phụ nữ vùng sâu xa thoát nghèo, cũng có nghĩa là giúp đất nước phát triển. Thỏa thuận hợp tác đi vào thực tiễn cần được định kỳ tổng kết để thực hiện tốt hơn và cũng vì sự bình đẳng giới và sự tiến bộ của PNVN.

Về phía Hội Liên hiệp PNVN, bà Nguyễn thị Thu Hà, Chủ tịch Hội nhấn mạnh đây là tác hợp tác đã được quan tâm và trông chờ. Hội Liên hiệp PNVN có 17 triệu hội viên, trong đó có 13 triệu hộ gia đình, trong nhiệm kỳ Đại hội tới một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ hỗ trợ kinh tế gia đình. Việc hợp tác này sẽ đóng góp cho Hội thực hiện nhiệm vụ đó.

Chủ  tịch HĐTV Tổng công ty BĐVN Đỗ Ngọc Bình cũng khẳng định việc ký kết hợp tác là dấu mốc quan trọng đối với BĐVN, một đơn vị quản lý mạng lưới bưu chính rộng khắp trên toàn quốc. Việc ký kết với Hội Liên hiệp PNVN sẽ đóng một vai trò quan trọng không những thúc đẩy sự phát triển, tăng cường trách nhiệm hai bên và quan trọng tạo ra các tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các địa phương và đặc biệt ở nông thôn.

BĐVN có mạng lưới rộng lớn với 4 vạn lao động và hơn 70% lao động là nữ giới, có 3 mảng kinh doanh chính là chuyển phát, tài chính và phân phối, BĐVN đã hỗ trợ cho nhiều cơ quan nhà nước điều tra, nghiên cứu, xử lý, tập hợp dữ liệu như xử lý thông tin hộ gia đình, điều tra đánh giá chỉ số thương mại điện tử… Đây là những kinh nghiệm sẽ góp phần thực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận để Hội quản lý phụ nữ từ trung ương đến địa phương.

Người phụ nữ giữ một vai trò quan trọng trong gia đình luôn mong muốn được tiếp cận các nguồn tài chính để giúp phát triển kinh tế gia đình. Với khả năng cung cấp dịch vụ tài chính bán lẻ, thanh toán bưu chính, BĐVN mong muốn cung cấp dịch vụ tài chính, tạo tiện ích cho từng hội viên PNVN, góp phần giúp phụ nữ tiếp cận nguồn tài chính giá rẻ, hợp pháp, ông Bình nhấn mạnh.

Minh Anh

Tin nổi bật