Ban chấp hành Liên chi hội nhà báo TT&TT nhiệm kỳ 2015 - 2020

1- Nhà báo Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Liên chi hội TT&TT

2- Nhà báo Trần Bình Tám, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội

3- Nhà báo Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch, Tổng Biên tập Vietnamnet

4- Nhà báo Võ Đăng Thiên, Phó Chủ tịch, Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam

5- Nhà báo Bùi Sĩ Hoa, Ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại

6- Nhà báo Nguyễn Lan Phương, Ủy viên, Chánh Văn phòng

7- Nhà báo Nguyễn Tất Hồng Dương, Ủy viên, Tổng Biên tập Báo điện tử VNMEDIA

8- Nhà báo Phạm Minh Quyên, Ủy viên, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Bưu điện

9- Nhà báo Nguyễn Đức Liên, Ủy viên, Thư ký Chi hội nhà báo TT&TT tại TP. HCM

10- Nhà báo Minh Quân, Ủy viên, Tap chí thông tin và Truyền thông

11- Nhà báo Mai Hữu Chính, Ủy viên, Thư ký Chi hội nhà báo Tạp chí Xã hội thông tin