Ban chấp hành Liên chi hội nhà báo TT&TT nhiệm kỳ 2020 - 2025

1- Nhà báo Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Liên chi hội TT&TT, Tổng Biên tập Báo Vietnamnet

2- Nhà báo Trần Bình Tám, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội

3- Nhà báo Nguyễn Thành Chung, Phó Chủ tịch, Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT

4- Nhà báo Nguyễn Lan Phương, Uỷ viên Thường vụ

5- Nhà báo Nguyễn Văn Bá, Ủy viên thường vụ, Tổng biên tập Tạp chí TT&TT

6- Nhà báo Nguyễn Tất Hồng Dương, Ủy viên, Tổng Biên tập Tạp chí VNMEDIA

7- Nhà báo Phạm Bình Minh, Ủy viên

8- Nhà báo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Ủy viên, Cục Báo chí

9- Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Vĩnh, Ủy viên, Tổng Biên tập Tạp chí Tem Việt Nam