Bưu điện hướng dẫn quy định mới về gửi bưu phẩm bảo đảm

(ICTPress) - Ngày 5/11/2013, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính (Quyết định số 572/QĐ-BCVN) và Quy trình dịch vụ bưu chính (Quyết định số 573/QĐ-BCVN). Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/02/2014.

Theo quy định này, Dịch vụ Bưu phẩm bảo đảm trong nước có thay đổi trong hình thức thể hiện cước từ dán tem sang sử dụng vận đơn khi chấp nhận bưu gửi.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vẫn chấp nhận chuyển phát đối với bưu phẩm bảo đảm đã dán sẵn tem từ ngày 15/02/2014 đến hết ngày 15/03/2014.

Kể từ ngày 16/03/2014, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện nhận gửi bưu phẩm bảo đảm theo đúng quy định. Không nhận gửi đối với bưu phẩm bảo đảm đã dán sẵn tem.

Để biết thêm chi tiết, khách hàng có thể liên hệ số điện thoại hỗ trợ khách hàng: 1900545481 hoặc xem thông báo hướng dẫn các thay đổi trong quy định khi sử dụng Dịch vụ Bưu phẩm bảo đảm được niêm tại các Bưu cục của Bưu điện Việt Nam trên toàn quốc.

Bưu phẩm bảo đảm là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu phẩm đến địa chỉ nhận trong nước và quốc tế; bưu phẩm được gắn số hiệu để theo dõi, định vị trong quá trình chuyển phát. Khối lượng, kích thước của bưu phẩm đảm bảo được áp dụng theo khối lượng, kích thước dịch vụ Bưu phẩm thường. Tùy theo yêu cầu của người gửi, bưu phẩm bảo đảm được vận chuyển bằng đường thủy bộ hoặc đường bay.

Minh Anh

Tin nổi bật