Cách bật tính năng an ninh của các tài khoản Google

(ICTPress) - Năm 2014 đã chứng nhiều tài khoản của những người nổi tiếng bị tấn công và những hình ảnh đã bị rò rỉ.

Có rất nhiều cách tin tặc đã có thể truy cập các bức ảnh, bao gồm qua iCloud cũng như các dịch vụ đám mây khác, như Google Drive.

Trong một thông báo, Apple cho biết “để bảo vệ chống lại loại tấn công này, chúng tôi khuyến nghị người sử dụng luôn sử dụng một mật khẩu mạnh và khả thi xác thực hai bước”.

Xác thực hai bước là một cách dành cho các trang web để khẳng định bạn là ai khi bạn cho biết bạn là ai khi bạn đăng nhập vào. Một khi thiết lập, một trang web thường nhắn cho bạn một mã xác thực để đăng nhập khi nhận thấy bạn đang cố gắng đăng nhập từ một máy tính mới.

Và để khởi động xác thực hai bước cho các tài khoản Google là quá dễ dàng (và nếu bạn đang sử dụng điện thoại Android, bạn có thể cài đặt ngay từ máy của bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

Vào trang cài đặt tài khoản của bạn:

Bật chế độ an ninh (Security).

Nhấp vào nơi thông báo “Cài đặt” (Setup) để cài đặt xác thực hai bước:

Sau đó bạn sẽ được hỏi cài đặt một số điện thoại để nhận mã xác thực:

Google sau đó xe nhắn cho bạn một mã. Hãy nhập mã đó lên màn hình dưới đây:

Bạn đã gần như hoàn thành. Google sau đó hỏi bạn để xác thực máy tính bạn đang sử dụng là một máy tính tin cậy.

Và cuối cùng, bạn sẽ được hỏi bạn có muốn bật xác thực hai bước. Nhấp vào “Confirm” (Khẳng định):

Một số ứng dụng không tương thích với xác thực hai bước, như Thư trên iPhone hay iPad. Nếu bạn nhận được một lỗi cho biết có điều gì đó không đáng tin cậy, bạn có thể sử dụng một mật khẩu dành riêng cho ứng dụng, mà Google sẽ tạo và cung cấp:

Bạn cũng không phải ghi nhớ mã 16 số. Bạn thường xuyên phải nhập một mã đặc biệt mỗi khi vào một ứng dụng.

QM (Theo Business Insider)

Tin nổi bật