Tuyên truyền về Đề án "Tăng tốc" cần được cụ thể

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang dự thảo Kế hoạch thông tin tuyên truyền (TTTT) Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT (Đề án "Tăng tốc").

Tại cuộc họp rà soát danh mục các dự án triển khai Đề án "Tăng tốc" liên quan tới công tác TTTT do Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn chủ trì sáng nay, 4/8/2011, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn lưu ý, Bộ TT&TT đã chủ trì rất nhiều đề án TTTT quy mô quốc gia như Đề án TT-TT về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, phòng chống cháy nổ…, trong các đề án này đều phân công rõ công tác TTTT, thế nhưng Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT lại chưa được quan tâm. Bởi vậy, rất cần thiết phải sớm có một kế hoạch tổng thể về công tác TTTT cho Đề án "Tăng tốc". Kế hoạch tuyên truyền này nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của ngành CNTT-TT đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Dự thảo Kế hoạch đặt ra 4 mục đích: TTTT về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, tình hình triển khai, kết quả đạt được của Đề án; Thông qua công tác TTTT, làm cho các cấp, các ngành, địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước và toàn xã hội hiểu rõ quyết tâm, định hướng của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng quốc gia mạnh về CNTT-TT; Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của ngành CNTT-TT đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Thu hút, huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào quá trình triển khai Đề án.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đề nghị các đơn vị của Bộ sớm hoàn thiện dự thảo vì đây là đề án tuyên truyền chung cho cả nước, cho tất cả các cơ quan báo chí, các sở... chứ không chỉ riêng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Các việc cần cụ thể như nội dung cần tuyên truyền; Lực lượng thực hiện gồm các phương tiện truyền thông đại chúng, tổ chức các sự kiện, sản phẩm truyền thông kể cả lực lượng tuyên truyền miệng; Phương thức tuyên truyền gồm các thể loại báo in, báo hình, các hình thức cổ động; Cách thức tổ chức thực hiện và có thể nghiên cứu nâng cấp câu lạc bộ phóng viên TT&TT.

 YM

 

Tin nổi bật