Syndicate content

Tri thức chuyên ngành

(ICTPress) - Giá cước các dịch vụ viễn thông luôn là vấn đề dành được nhiều sự quan tâm của các nhà khai thác viễn thông.

(ICTPress) - Chúng ta sẽ ở đâu nếu không có dịch vụ nhắn tin?

(ICTPress) - GIF đã đánh dấu bước ngoặt từ vựng trong năm 2012 khi trở thành một động từ chứ không chỉ là một danh từ.

(ICTPress) - Windows 8 quá mới và khác biệt, nhiều người sử dụng không chắc liệu họ muốn từ bỏ Windows 7 để dùng phiên bản mới. Nhưng có cách để dùng cả 2 cùng lúc.

(ICTPress) - Việc thu nhỏ của Apple đã không chỉ là thay đổi duy nhất đối với thân máy iPad mini.

(ICTPress) - Apple, Google và Microsoft đều có riêng hệ điều hành di động và các hệ sinh thái và các hệ điều hành này đều đã được cập nhật trong năm qua. Bạn chọn dùng hệ điều hành nào?

(ICTPress) - Robot, xe ô tô máy và các phát minh quan trọng nhất năm 2012 từ rất hợp lý đến cực đỉnh.

(ICTPress) - Bạn có tò mò về bắt đầu như thế nào với Windows 8?

(ICTPress) - Windows 8 hoàn hảo cho cả công việc, giải trí và đồng hành cùng với thế giới của bạn.

(ICTPress) - TCP/IP ban đầu được Vint Cerf và Bob Kahn xây dựng theo hợp đồng tại Bộ Quốc phòng Mỹ.

(ICTPress) - Quản lý rủi ro doanh nghiệp là một trình kiểm soát kinh doanh, ngày càng quan trọng và các bên liên quan đã quan tâm nhiều hơn về rủi ro.

(ICTPress) - Các nhà phân tích tin Google đã kiếm được 14,7 USD/1000 tìm kiếm trong năm 2010, và ít hơn trong năm 2011.