Thông tin cá nhân quý như “dầu hỏa”

(ICTPress) - Báo cáo "Nền kinh tế thông tin cá nhân - Khách hàng và sự phát triển của các mối quan hệ kinh doanh” mới được Ericsson ConsumerLab công bố đã cho thấy mức độ nhận thức của khách hàng về việc thông tin của mình đang được chia sẻ còn thấp.

Nghiên cứu định tính này được dựa trên nền tảng phân tích của ConsumerLab thực hiện 23.000 phỏng vấn trực tuyến những người trong độ tuổi 15 đến 69 ở Australia, Brazil, Trung Quốc, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Italia, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Thụy Điển, Vương quốc Anh, Ukraine và Mỹ vào tháng 5/2012.

Ericsson ConsumerLab thu thập thông tin qua một chương trình nghiên cứu toàn cầu được thực hiện qua các phỏng vấn với 100.000 người/năm, tại hơn 40 quốc gia và 15 thành phố lớn - số liệu đại diện cho quan điểm của 1,1 tỷ người. Kết quả dựa trên hai phương pháp định tính và định lượng kết hợp với hàng trăm giờ phỏng vấn đối với các khách hàng ở các nền văn hóa khác nhau, các chuyên gia kết hợp với một hội thảo thăm dò dành riêng cho sinh viên.

Theo báo cáo này, thông tin cá nhân giờ đây được đánh giá quý như “dầu hỏa” của thế kỷ 21. Cuộc cách mạng số và di động mang lại cơ hội thu được lợi nhuận từ thông tin cá nhân thông qua việc phát triển các dịch vụ mang tính cá thể hóa và để tạo các luồng doanh thu mới. Giờ đây, các công ty và tổ chức có khả năng chưa từng thấy trong việc thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của mọi người. Sử dụng một cách đúng đắn những thông tin này sẽ gia tăng lợi nhuận và doanh thu.

ConsumerLab thực hiện báo cáo này nhằm cho thấy sự nhận thức, nhu cầu, hành vi và quan điểm của khách hàng đối với việc sử dụng thông tin cá nhân như một tài sản.

Các công ty như Google, Facebook hoạt động dựa trên mô hình kinh doanh là thu thập, tổng hợp, phân tích và kiếm doanh thu từ thông tin cá nhân.

Các tổ chức chính phủ sử dụng thông tin cá nhân để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông công cộng, luật pháp và an ninh.

Ngoài ra nghiên cứu còn có những nét nổi bật:

Nhận thức của người tiêu dùng còn chưa cao: Báo cáo cho thấy hơn 50% khách hàng biết thông tin cá nhân của mình được thu thập để sử dụng cho mục đích thương mại. Nhưng phần lớn họ lại không rõ tại sao, bằng cách nào và chính xác các thông tin cá nhân của họ được sử dụng vào mục đích gì.

Giá trị tạo ra quan trọng hơn việc kiểm soát rủi ro phát sinh: Hơn 40% khách hàng sẽ đồng ý để các công ty sử dụng thông tin cá nhân khi họ nhận được những yêu cầu gửi riêng thể hiện rõ mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ hiện tại và phát triển các dịch vụ mới.

Sự cho phép, tính minh bạch và chia sẻ giá trị là cơ sở để phát triển trong tương lai: Khách hàng sẽ không lo lắng về tính nhạy cảm nếu họ thấy rõ lợi ích của việc chia sẻ thông tin cá nhân. Việc xin phép khách hàng khi sử dụng thông tin sẽ tăng độ tin cậy và mong muốn chia sẻ thông tin đó. Chính tính minh bạch, tức là hiểu thông tin cá nhân sẽ được sử dụng như thế nào, sẽ tăng sự hợp tác của khách hàng.

Giá trị của thông tin cá nhân thể hiện ở việc thiết lập quan hệ: Thông tin cá nhân mang lại khả năng xây dựng quan hệ vững chắc giữa cá nhân và doanh nghiệp. Khi thông tin được sử dụng theo đúng nhu cầu khách hàng, họ sẽ thêm hài lòng với các trải nghiệm, thêm gắn kết và nhờ đó tăng doanh thu bán hàng.

Trong một xã hội kết nối, nơi có 50 tỷ thiết bị kết nối, các dịch vụ liên quan tạo ra thông tin và sự tổng hòa sinh thái sẽ ngày càng quan trọng. Điều này mang tới cơ hội cho các khách hàng nhận được các dịch vụ và các cung cấp tốt hơn và riêng biệt hóa hơn.

Hiện tại, theo Ericsson có 4 phương thức mà các nhà mạng thường sử dụng để xử lý thông tin cá nhân:

Cổng thông tin: cho phép khách hàng lựa chọn việc chia sẻ thông tin với từng đối tượng, có thể loại bỏ những dịch vụ không hài lòng

Nhận diện số: ngân hàng và nhà mạng viễn thông dựa trên thông tin truy cập để xác định nguồn gốc thông tin trực tuyến hoặc trên mặt đất.

Bảo vệ và bảo hiểm: cung cấp cho các khách hàng có nhu cầu ứng phó khi mất dữ liệu, tư vấn pháp lý, dự phòng ứng cứu khi cần thiết

Đám mây cá nhân: giải pháp thiên về việc cung cấp cho khách hàng khả năng kiểm soát và quản lý thông tin hơn là truy cập thực sự. Danh tiếng sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống đám mây cá nhân.

Để đảm bảo thông tin cá nhân mạng lại lợi ích bền vững cho các bên liên quan, Ericsson ConsumerLab cho biết có 7 yếu tố tạo đảm bảo cho việc sử dụng: có mục tiêu rõ ràng, minh bạch, trung lập về công nghệ, xác định vai trò cụ thể, linh hoạt, hiệu quả, không biên giới.

 Minh Anh

Tin nổi bật