Sinh viên Việt Nam xếp hạng 6 thế giới về khả năng khoa học

(ICTPress) - Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố xếp hạng mới toàn cầu về khả năng của sinh viên các nước trên thế giới trong các lĩnh vực đọc, khoa học và toán học.

Các kết quả của cuộc thăm dò đầy đủ này có thể được tìm thấy ở đây.

Bạn có thể thấy các nước châu Á vược bất cứ nước nào trong cả 3 tiêu chí này. Sinh viên Việt Nam xếp hạng 7 về toán học, đạt 511 điểm so với điểm trung bình 494, sau Thượng Hải - Trung Quốc, Singapore, Đài Loan - Trung Quốc, Liechtenstein, Macao Trung Quốc.

Về khoa học, sinh viên Việt Nam xếp hạng 6, đạt 528 điểm so với trung bình là 501 điểm, sau các nước Thượng Hải, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông - Trung Quốc, Liechtenstein, Đài Loan - Trung Quốc.

Chương trình xếp hạng này có tên PISA của OECD đã tiến hành điều tra với hơn 510.000 sinh viên ở 65 quốc gia và các nền kinh tế về toán học, đọc và khoa học. Tập trung chính của Chương trình xếp hạng này dành cho toán học. Khả năng về toán học là dự báo sớm rõ nhất về kết quả tích cực đối với những người trưởng thành trẻ tuổi. Toán học tác động khả năng của họ tham gia vào giáo dục trước tiểu học và thu nhập trong tương lai.

Các kết quả xếp hạng này của OECD cho thấy khả năng trong giáo dục bằng cách đưa ra khả năng cao nhất của sinh viên và các hệ thống giáo dục được cải tiến nhanh nhất có thể làm gì. Những kết quả này cho phép các nhà hoạch định trên toàn thế giới đánh giá tri thức và các kỹ năng của sinh viên ở quốc gia minh so sánh với các quốc gia khác, để hoạch định các mục tiêu chính sách với các mục tiêu đo lường được thông qua các hệ thống giáo dục, và học hỏi từ các chính sách và thực tiễn được các nước khác áp dụng.

QM

Tin nổi bật